WOZ Bezwaar

WOZ waarde

Gemeenten zijn verplicht elk jaar de waarde van onroerende zaken vast te stellen: de WOZ waarde. Omdat deze WOZ waarde als grondslag voor steeds meer belastingen geldt, worden de financiële belangen voor uw bedrijf ook steeds groter. Het is dus van groot belang om de WOZ waarde grondig te laten controleren. Voorkom dat u te veel betaald.

De WOZ waarde heeft momenteel invloed op de volgende belastingen:

•    OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
•    OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
•    Waterschapsbelasting
•    Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
•    Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
•    Vermogensbelasting
•    Erfbelasting
•    Schenkbelasting

 

bezwaar-woz-waarde-previcus

Hoe geeft Previcus Vastgoed vorm aan uw WOZ bezwaar procedure?

 

1 – Aanmelden

Heeft u meerdere vastgoedobjecten binnen verschillende gemeenten waarvoor u minimaal 5 beschikkingen gaat ontvangen, neem dan telefonisch contact met ons op om door ons op maat geholpen te worden. Er wordt dan met u doorgesproken wat u van ons kunt verwachten en welke documenten wij van u nodig hebben. Wanneer u minder dan 5 beschikkingen ontvangt dan kunt u zich gemakkelijk via ons inschrijfformulier aanmelden. Er wordt direct een online dossier voor u aangemaakt. U hoeft bij het inschrijven slechts 1 object van 1 beschikking te benoemen, de overige beschikkingen kunt u onder vermelding van uw opgegeven bedrijfsnaam naderhand per mail of per post naar ons zenden. Wij zullen de overige panden en beschikkingen aan uw dossier toevoegen. Let op! Er moet binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar worden gemaakt, het indienen van bezwaar schort de betaling niet op.

2 – Machtigen

U ontvangt van ons na aanmelding via het intakeformulier of het telefonisch contact direct een welkomstmail op het door u opgegeven e-mailadres. Bijgesloten zit een volmacht welke ondertekend dient te worden door de tekenbevoegde persoon binnen de organisatie volgens het Kamer van Koophandelsregister. Zijn er meerdere personen gezamenlijk bevoegd dan dienen zij allen de volmacht te ondertekenen. Hiermee machtigt u Previcus B.V. om de bezwaarprocedures te voeren. Na ontvangst van de ondertekende volmacht, de beschikkingen en eventueel aanvullende informatie worden deze stukken aan uw dossier toegevoegd.

3 – Bezwaarschrift

Om de bezwaartermijn veilig te stellen wordt er in ieder geval een beknopt bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. In dit beknopt bezwaarschrift geven wij aan dat er bezwaar gemaakt wordt tegen de gehele beschikking. Tevens worden bij de gemeenten de taxatieverslagen* van alle benoemde objecten opgevraagd. Deze taxatieverslagen hebben wij nodig om de juistheid van de WOZ waardes te beoordelen.

4 – Het aanvullend bezwaarschrift

Omdat in het beknopt bezwaarschrift slechts enkele argumenten worden aangedragen, wordt er later in het jaar een aanvullend bezwaarschrift met daarin een uitgebreide motivatie naar de gemeente gestuurd. Bij het opstellen van het aanvullend bezwaarschrift houdt onze taxateur zoveel mogelijk rekening met de argumenten die door u bij de aanmelding of later nog zijn aangedragen. Mochten wij nog vragen hebben dan wordt er contact met u opgenomen.

5 – Mondelinge toelichting

Naar aanleiding van de door ons ingediende motivatie wordt er in de meeste gevallen een mondelinge toelichting gegeven waarbij nog nieuwe inzichten naar de gemeente worden gecommuniceerd. Tevens kan het zo zijn dat wij en/of de gemeente ter onderbouwing de situatie ter plekke willen bezoeken. De informatie verkregen tijdens de opname zal in de verdere procedure worden meegenomen. Van deze opname wordt u voortijdig op de hoogte gebracht.

6 – Uitspraak

De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Zodra de uitspraak bij ons bekend is, wordt deze aan uw online dossier gekoppeld en ontvangt u direct een e-mailbericht. Een van onze taxateurs zal de uitspraak beoordelen en een advies geven inzake de beslissing van de gemeente. Zodra de uitspraak is beoordeeld wordt de uitspraak met ons schrijven naar u verstuurd. Wanneer wij niet tevreden zijn met de uitspraak zullen wij kosteloos een beroepsprocedure starten. Wij vernemen ook graag van u als u het niet eens bent met de uitspraak. Het starten van een beroepsprocedure is dan wellicht mogelijk.

* Met DigiD kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via het gemeentelijk loket. Kan dit niet, dan vraagt Previcus Vastgoed dit verslag voor u op na het ontvangen van de benodigde documenten.

Maak direct bezwaarContact

icon-check-1

Benieuwd naar onze zakelijke referenties?

icon-zoek-1

Benieuwd of wij ook voor u iets kunnen betekenen?

icon-chat-2

Wilt u contact met een van onze medewerkers?

Geen besparing, geen kosten

Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’. Als het door ons ingediende bezwaarschrift of beroepschrift gegrond wordt verklaard, dan is de gemeente wettelijk verplicht om ons een tegemoetkoming van de gemaakte kosten te vergoeden. Wanneer het bezwaar of beroep ongegrond wordt verklaard, dan is dit ons risico; het kost u in dit geval niets.

Waarom Previcus?

Wij maken al sinds 2003 bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde en zijn daarmee ook het eerste bedrijf in Nederland die deze dienstverlening gratis aanbiedt. Het taxeren van onroerend goed vergt de nodige specialistische kennis. Onze taxateurs, consulenten en adviseurs hebben de juiste en meest recente kennis in huis waardoor zij het pand altijd een correcte waarde kunnen geven. Wanneer wij het niet eens zijn met het besluit van de gemeente schromen wij niet om een beroepszaak te starten. Van deze beroepzaken wordt vaak nog 70% door ons gewonnen.

Waarom kiezen voor Previcus?

•    Gespecialiseerd in WOZ procedures en taxaties
•    Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten
•    Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen
•    Een gratis dienstverlening
•    Bespaar veel werk, tijd en geld
•    Altijd toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van uw proces
•    Bewezen successen