Zorg- en Medisch vastgoed

Recente jurisprudentie levert zorgvastgoed forse besparingen op

Op het gebied van zorg- en medisch vastgoed is de laatste jaren veel veranderd zowel operationeel als fiscaal gezien. Deze veranderingen komen amper tot uiting in de vastgestelde WOZ waarde.

Op basis van recente uitspraken van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, leiden de volgende punten tot forse besparingen in de zorgsector:

  • Woondelenvrijstelling;
  • Werktuigenvrijstelling;
  • Het onjuist hanteren van de taxatiewijzer;
  • Zuiveringsheffing.

Woondelenvrijstelling zorgvastgoed

Op basis van de meest recente jurisprudentie met betrekking tot de woondelenvrijstelling, is bepaald dat er bij zorgvastgoed waarbij gewoond wordt, een groot deel van de onroerende zaakbelasting dient te worden vrijgesteld. De gedeelten van verpleeg- en verzorgingstehuizen, die in hoofdzaak dezelfde functie hebben als de vergelijkbare gedeelten van een woning, zijn vrijgesteld van gebruikersbelasting. Dit zijn bijvoorbeeld de eigen slaapkamers van de bewoners, maar ook de gemeenschappelijke woonkamers, eetzalen, keukens, sanitaire ruimten en andere ruimten die gezamenlijk door de bewoners worden gebruikt. Deze situatie geldt dus voor verpleeghuizen, dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen en verzorgingshuizen. Dit betekent dat er fors op de gebruikersbelasting kan worden bespaard. In veel gevallen heeft de gemeente al een vrijstelling toegepast maar dit is vaak veel te weinig. Wat veel zorginstellingen niet beseffen is dat in veel gevallen het woondeel dusdanig hoog uitvalt dat het hoge niet-woningtarief wordt omgezet in het lage woningtarief. Dit betekent een besparing van honderden tot duizenden euro’s per complex.

Werktuigenvrijstelling medisch vastgoed

Ook heeft de Hoge Raad bevestigd dat er bij zorg- en medisch vastgoed wel degelijk sprake is van de werktuigenvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat werktuigen die onder bepaalde voorwaarden niet toe te kennen zijn aan het gebouw maar aan het proces, niet in de taxatie mogen worden betrokken. Dit betreft o.a. installaties die specifiek voor de huidige gebruiker zijn aangebracht.

Deze vrijstelling levert voor zorg- en medisch vastgoed een forse besparing op aangezien zowel het percentage installaties als de restwaarde hierdoor verlaagd dient te worden.

Onjuist hanteren van de taxatiewijzer zorgvastgoed

Verder heeft de Hoge Raad bevestigd dat de taxatiewijzer bij zorg- en medisch vastgoed veelal onjuist wordt gehanteerd met name op de punten restwaarde en levensduur. Gemeenten en/of belastingsamenwerkingsverbanden nemen vaak standaard een te hoge restlevensduur en een te hoge restwaarde voor gebouwen, die al economisch en technisch zijn afgeschreven of soms zelfs al op de nominatie staan om gesloopt te worden. Daarnaast zien we bij grote complexen dat er geen correctie op grootte wordt toegepast omdat alle onderdelen apart zijn opgevoerd in de gemeentelijke administratie.

Zuiveringsheffing zorgvastgoed

Naast de OZB blijkt op basis van een uitspraak van het Gerechtshof dat bij zorgvastgoed vaak een te hoge aanslag wordt opgelegd. Voor de zuiveringsheffing zijn bedrijven ingedeeld in klassen. Elke klasse heeft een eigen afvalwatercoëfficiënt, hogere klassen betalen hierdoor uiteindelijk relatief meer zuiveringsheffing. Uit de uitspraak van de Hoge Raad is gebleken dat het Waterschap onterecht een zorginstelling in een te hoge klasse had ingedeeld. Deze indeling was gebaseerd op de mate van zorg. Indeling in een lagere klasse, kan een zorginstelling duizenden euro’s besparen. Uit onderzoek door Previcus Vastgoed is gebleken dat in 8 van de 10 gevallen het verkeerde tarief is gehanteerd.

Contact

Benieuwd hoe deze zorgonderneming ruim € 90.000 heeft bespaard?

In deze casus beschrijven we een van onze succesverhalen. Deze zorgonderneming heeft het WOZ-bezwaar voor meer van zijn panden uitbesteed aan Previcus. Samen hebben we succesvol bezwaar gemaakt, met in een geval zelfs een restitutie van ruim € 90.000!

Het loont om als zorgorganisatie uw WOZ-beschikkingen te laten controleren door een specialist. Onze zorgspecialist Debbie van der Burgt kan u hierbij helpen. In deze casus legt Debbie uit hoe ze bovenstaande besparingen heeft gerealiseerd.

Lees over de casus

Actuele referenties

alle referenties

Specialisatie

Om tot de juiste waarden en belastingheffingen te komen is zowel taxatietechnische als juridische expertise noodzakelijk. De specialisten van Previcus Vastgoed beschikken over beide disciplines. U betaalt alleen een fee bij een besparing van €500,- of hoger op de OZB. Op de andere belastingen waarop bespaard wordt is de besparing volledig voor u. Bij een niet gegrond bezwaar betaalt u helemaal niets. Uiteraard is een opdracht op projectbasis of tegen een vast uurtarief ook mogelijk. 

  1. De WOZ specialist sinds 2003
  2. Onze specialisten hebben de juiste en meest recente kennis in huis
  3. Wij ontzorgen! Bespaar tijd en geld door de gehele procedure uit handen te geven
  4. Al een groot aantal zorginstellingen door heel Nederland gingen u voor met bewezen successen

WOZ bezwaar op basis van "Geen besparing, Geen kosten!"

Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig WOZ bezwaar. Previcus werkt volgens het principe ‘geen besparing, geen kosten’. Indien wij voor u geen besparing kunnen realiseren, dan is dat ons risico. Lukt het ons wel, dan vragen wij slechts 25% van de daadwerkelijk gerealiseerde besparing op de onroerende zaakbelasting. De overige 75% en de besparingen op de overige belastingen (waterschap, rioolrecht, etc.) zijn voor u. Graag plannen wij een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u. Neem voor meer informatie contact met ons op.