Logistiek vastgoed

Betaal niet te veel belasting

Het is belangrijk de WOZ van logistiek vastgoed kritisch te beoordelen. Elk jaar ontvangt u de WOZ-beschikking van de gemeente. Daarmee wordt bepaald hoeveel belasting u het komende jaar gaat betalen. Indien u twijfels heeft over de WOZ-waarde, heeft u slechts 6 weken om bezwaar aan te tekenen.

Previcus Vastgoed is gespecialiseerd in WOZ voor logistiek vastgoed. Als u uw WOZ-waarden laat controleren door ons, dan kunt u ervan uitgaan dat dit grondig gebeurt. Besparingspunten die voor u gelden zijn onder andere:

  1. De objectafbakening wordt vaak verkeerd vastgesteld. Hierbij kunt u denken aan de oppervlakte en aantal parkeerplaatsen.
  2. Gemeenten hanteren te hoge restwaarde en te lange levensduur voor panden die reeds zijn afgeschreven
  3. De gehanteerde huurwaarde is vaak niet correct.
  4. Recente stichtingskosten betekent niet automatisch dat dit ook de WOZ-waarde is, in de praktijk zien wij dat de gemeente hier vaak fouten in maakt.

Forse besparingen voor logistiek vastgoed

Door het grondig bekijken van de bovengenoemde punten kunt u al gauw duizenden euro’s per jaar besparen. Previcus Vastgoed heeft de afgelopen jaren voor een groot aantal klanten door heel Nederland forse besparingen weten te realiseren.

Geen besparing geen kosten

Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig bezwaar. Previcus werkt onder het principe ‘Geen besparing, geen kosten’. Wanneer wij namens u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde en dit bezwaar wordt gegrond verklaard, dan dient de gemeente onze kosten te vergoeden op baisse van artikel 7:15 Awb en het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. Wanneer het WOZ bezwaar ongegrond wordt verklaard is dit ons risico en worden er geen kosten bij u in rekening gebracht.

Vrijblijvend adviesgesprek

Een kort gesprek van slechts 10 minuten, kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ-waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review’.

10 minute expert review

De WOZ waardering van zakelijk onroerend goed vergt de nodige expertise daar elke situatie uniek is. Een kort gesprek van slechts 10 minuten, kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review’. 

Actuele referenties

Daarom kiest u voor Previcus Vastgoed?

Previcus Vastgoed is gespecialiseerd in het bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatie normen Wet WOZ waardoor wij uw vastgoed kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken.

Waarom kiezen voor Previcus?

  • Vele bedrijven gingen u voor, met succesvolle besparingen.
  • Dé specialist op het gebied van de Wet WOZ!
  • Onze taxateurs, consulenten en juristen hebben de meest recente kennis in huis.
  • Geen besparing? Geen kosten!
  • Volg de hele bezwaar procedure in uw online dossier.

WOZ bezwaar op basis van "geen besparing, geen kosten!"

Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig WOZ bezwaar. Previcus werkt volgens het principe ‘geen besparing, geen kosten’. Indien wij voor u geen besparing kunnen realiseren, dan is dat ons risico. Lukt het ons wel, dan vragen wij slechts 25% van de daadwerkelijk gerealiseerde besparing op de onroerende zaakbelasting. De overige 75% en de besparingen op de overige belastingen (waterschap, rioolrecht, etc.) zijn voor u. Graag plannen wij een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u. Neem voor meer informatie contact met ons op.