Industrieel vastgoed

De WOZ waarde wordt tegenwoordig steeds vaker als ijkpunt voor verschillende belastingen gehanteerd,  het belang van een correcte WOZ waarde is dus groot. Previcus helpt al jaren industriële bedrijven bij het controleren en verlagen van alle WOZ gerelateerde belastingen. Hierdoor kunnen wij inmiddels enkele grote bedrijven als referentie aan u presenteren. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatie normen Wet WOZ waardoor wij uw vastgoed kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken. Met onze kennis en specialisme in industrieel vastgoed kunnen wij een fikse besparing voor u realiseren.

Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig bezwaar. Previcus werkt onder het principe ‘Geen besparing, geen kosten’. Indien wij voor u geen besparing kunnen realiseren, dan is dat ons risico. Lukt het ons wel, dan vragen wij slechts 25% van de daadwerkelijk gerealiseerde besparing. Graag plannen wij een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Werktuigenvrijstelling

WOZ waarden van bedrijfsmatig vastgoed worden regelmatig te hoog vastgesteld omdat er niet of onvoldoende rekening is gehouden met de werktuigenvrijstelling. De Wet WOZ zegt namelijk dat bepaalde werktuigen geen onderdeel van het gebouw zijn en daarom ook niet in aanmerking komen voor de afschrijvingsbeperking die van toepassing is op het vastgoed. Deze werktuigen dienen vrijgesteld te worden en mogen dan ook niet meegenomen worden in de heffingsgrondslag.

Een werktuig valt onder de werktuigenvrijstelling wanneer deze voldoet aan alle onderstaande eisen:

  • Het werktuig moet onroerend zijn
  • Het werktuig is op zichzelf geen gebouwd eigendom
  • Het werktuig moet hoofdzakelijk (meer dan 70%) ten behoeve van het productieproces dienen
  • Het werktuig kan worden verwijderd uit het gebouw zonder dat er beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het werktuig. Het moet zijn waarde behouden.
  • Bij verwijdering van het werktuig verliest het resterende gebouwd eigendom zijn herkenbaarheid als gebouwd eigendom niet

 

ReferentiesContact

Actuele referenties