Bedrijfs- en winkelpanden

De WOZ waarde wordt tegenwoordig steeds vaker als ijkpunt voor verschillende belastingen gehanteerd. Het belang van een correcte WOZ waarde is dus groot. Previcus helpt al jaren bedrijven bij het controleren van alle WOZ gerelateerde belastingen. Hierdoor kunnen wij inmiddels enkele grote bedrijven als referentie aan u presenteren. Wij zijn gespecialiseerd in het bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatie normen Wet WOZ waardoor wij uw vastgoed kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken

De meeste gemeenten waarderen bedrijfs- en winkelpanden modelmatig. Dit houdt in dat er niet naar de specifieke situatie van het object en de directe omgeving wordt gekeken. Het resultaat hiervan is dat er een niet-marktconforme huur wordt aangehouden en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de risico’s van het pand en haar directe omgeving, zodat deze niet tot uiting komen in de kapitalisatiefactor. Deze onderdelen zijn essentieel voor de WOZ waardering en dienen dan ook per object in kaart gebracht te worden voor een juiste waardevaststelling.

 

Contact

Geen besparing, geen kosten

Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig bezwaar. Previcus werkt onder het principe ‘Geen besparing, geen kosten’. Wanneer wij namens u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde en dit bezwaar wordt gegrond verklaard, dan dient de gemeente onze kosten te vergoeden op baisse van artikel 7:15 Awb en het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. Wanneer het WOZ bezwaar ongegrond wordt verklaard is dit ons risico en worden er geen kosten bij u in rekening gebracht.

Graag plannen wij een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Referenties

Alle referenties