Verhuurderheffing

Waarom betalen we verhuurderheffing?

Op 1 januari 2014 is de verhuurderheffing ingevoerd als onderdeel van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Het doel van de verhuurderheffing was het op orde brengen van de staatsfinanciën. De heffing heeft tot op de dag van vandaag grote impact op de sociale huursector.

De verhuurderheffing houdt in dat er aangifte moet worden gedaan en dat er een percentage aan belasting dient te worden betaald over de WOZ waarde van de verhuurde objecten. De verhuurderheffing dient alleen betaald te worden over huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand (prijspeil 2019) en alleen wanneer een verhuurder meer dan 50 sociale huurwoningen onder deze huurprijs verhuurt. Wanneer een sociale huurwoning door huurverhoging door deze grens heen groeit is het formeel wel nog een sociale huurwoning, maar vervalt de verhuurderheffing.

Op dit moment is het overgrote deel van de verhuurders dat verhuurderheffing betaalt een woningcorporatie.

Hoogte verhuurderheffing

De heffing wordt berekend over de totale WOZ waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. De aangifte en eventuele betaling moeten ieder jaar uiterlijk op 30 september binnen zijn bij de Belastingdienst.

Halverwege 2020 (rond de tijd van de aangifte verhuurderheffing) was er veel opspraak over het feit dat het landelijk betaalde bedrag de grens van € 10 miljard had doorbroken.

Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting 2021 bekend gemaakt, waarin ook de verhuurderheffing naar voren kwam. Een structurele verlaging van de heffing is voorgesteld. Dit wil zeggen dat het percentage zal dalen van 0,562 % in 2020 tot 0,526 % in 2021. Dit is structureel een bedrag van € 200 miljoen per jaar dat er in totaal minder wordt betaald aan verhuurderheffing.

Hoe kan ik de verhuurderheffing verlagen?

Vanuit de wet is bepaald dat verhuurders minder verhuurderheffing betalen als zij investeren in:

  • het omvormen van bijvoorbeeld oude kantoorpanden, leegstaande scholen of kerken tot woningen;
  • sloop in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid i.v.m. woningoverschot op onjuiste locaties;
  • nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 619,01 in 2020)

Een andere mogelijkheid is om de WOZ waarde grondig te laten controleren en indien de waarde te hoog is vastgesteld hier bezwaar tegen aan te tekenen. Het verlagen van de WOZ kan zomaar leiden tot een forse besparing.

Bezwaarprocedure opstarten

Previcus Vastgoed helpt woningcorporaties bij het bezwaar maken tegen de WOZ waarde en dus het verlagen van de verhuurderheffing. We nemen u al het werk uit handen. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij wij het totale WOZ bestand screenen en de objecten zullen taxeren. Vervolgens worden de resultaten samen met de woningcorporatie en desbetreffende gemeente doorgenomen. Dit kan zowel in een formele bezwaarprocedure, als in een vooroverleg. Als geen ander kennen wij de belangen van woningcorporaties.

Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening in zijn geheel aan op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. Als wij voor u een besparing opleveren, dan vragen wij enkel een klein percentage van de besparing. Daarnaast bieden wij deze dienstverlening ook aan op basis van een uurtarief of stukprijs. Namens verschillende partijen voeren wij met succes bezwaar- en beroepsprocedures, onze vele referenties zijn hier het bewijs van. Levert het WOZ bezwaar voor u geen besparing op, dan kost dat u niets en vinden wij dat ons risico.

Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden of vrijblijvend om meer informatie vragen.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Hoge slagingskans van ruim 83%
  2. Eerste in Nederland met deze dienstverlening
  3. Specialist op het gebied van taxaties en de juridische afhandeling daarvan
  4. U krijgt een online dossier waarin u de bezwaar procedure kunt volgen