Verhuurderheffing

Verhuurderheffing: waarom moet ik betalen?

Sinds 1 januari 2014 is de verhuurderheffing ingevoerd als onderdeel van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. De verhuurderheffing houdt in dat er aangifte moet worden gedaan en dat er een percentage aan belasting dient te worden betaald over de WOZ waarde van de verhuurde objecten. Voor de verhuurderheffing zijn er vanaf 1 januari 2018 een aantal veranderingen doorgevoerd.

 • De heffingsvermindering voor transformatie van niet voor woning bestemde ruimten naar huurwoningen geldt voortaan alleen voor huurwoningen met een huur onder de 1e aftoppingsgrens, €597,30.
 • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen.
 • Er is een vrijstelling van verhuurderheffing voor Rijksmonumenten.
 • De berekening van de verhuurderheffing over een WOZ waarde per object van maximaal €250.000. Na 2018 wordt deze grens jaarlijks geïndexeerd.

Hoogte verhuurderheffing

In 2018 is de verhuurderheffing vastgesteld op 0,591% van de WOZ waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt jaarlijks op tot 0,593% in 2022 en vanaf 2023 zal het tarief 0,567% zijn.

De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ waarde van de woningen.

Hoe kan ik de verhuurderheffing verlagen?

Vanuit de wet is bepaald dat verhuurders minder verhuurderheffing betalen als zij investeren in:

 • het omvormen van bijvoorbeeld oude kantoorpanden, leegstaande scholen of kerken tot woningen;
 • sloop in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid i.v.m. woningoverschot op onjuiste locaties;
 • nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018)

Een andere mogelijkheid is om de WOZ waarde grondig te laten controleren en indien de waarde te hoog is vastgesteld hier bezwaar tegen aan te tekenen. Het verlagen van de WOZ kan zomaar leiden tot een forse besparing.

Bezwaarprocedure opstarten

Previcus Vastgoed helpt woningcorporaties bij het bezwaar maken tegen de WOZ waarde en dus het verlagen van de verhuurderheffing. We nemen u al het werk uit handen. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij wij het totale WOZ bestand screenen en de waarde zullen taxeren. Vervolgens worden de resultaten samen met de woningcorporatie en desbetreffende gemeente doorgenomen. Dit kan zowel in een formele bezwaarprocedure, als in een vooroverleg. Als geen ander kennen wij de belangen van u als woningcorporatie.

Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening in zijn geheel aan op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. Als wij voor u een besparing opleveren, dan vragen wij enkel een klein percentage van de besparing. Daarnaast bieden wij deze dienstverlening ook aan op basis van een uurtarief of stukprijs. Namens verschillende partijen voeren wij met succes bezwaar- en beroepsprocedures, onze vele referenties zijn hier het bewijs van. Levert het WOZ bezwaar voor u geen besparing op, dan kost dat u niets en vinden wij dat ons risico.

Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden of vrijblijvend om meer informatie vragen.

Waarom Previcus Vastgoed?

 1. Hoge slagingskans van ruim 83%
 2. Eerste in Nederland met deze dienstverlening
 3. Specialist op het gebied van taxaties en de juridische afhandeling daarvan
 4. U krijgt een online dossier waarin u de bezwaar procedure kunt volgen