Veel gestelde vragen

Ik kan ook gewoon zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden aan Previcus Vastgoed?

U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Previcus Vastgoed bezit kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Ook stellen wij, wanneer nodig, een taxatierapport op waardoor de slagingskans toeneemt. Uiteraard vallen ook deze kosten binnen de vergoeding van de gemeente, waardoor ook dit u niks kost. Daarnaast hebben de specialisten van Previcus Vastgoed ook inzicht in alle verkochte woningen in uw gemeente.

Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen u WOZ beschikking, dient dit binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ beschikking te worden gedaan bij de gemeente.

Het is langer dan zes weken geleden dat ik mijn WOZ beschikking heb gekregen, maar ik wil toch nog bezwaar aantekenen. Kan dat?

Hiervoor gelden aparte regels. Als u de enige eigenaar bent van het object waartegen u bezwaar wilt aantekenen moet de waarde minstens 20% te hoog zijn vastgesteld wilt u om vermindering kunnen verzoeken. Zijn er meerdere eigenaren bij het object betrokken dan zijn er extra mogelijkheden. Als u ons een mail stuurt naar info@previcus.nl waarin u uw situatie beschrijft dan informeren wij u graag hoe verder te handelen.

Kan ik Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen?

Ja, u kunt Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen: woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enzovoorts.

Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ waarde is verlaagd?

Wanneer u de documenten die wij nodig hebben heeft opgestuurd stelt een van onze juridisch specialisten gelijk een bezwaarschrift op. Hoe lang het daarna duurt is afhankelijk van de gemeente. Deze is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk ontvangt u de uitspraak vaak eerder.

Wat gebeurt er als de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift negatief is?

U krijgt van ons meteen bericht over de uitspraak. Onze deskundige zal u dan adviseren over het al dan niet in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de rechtbank.

De bezwaarprocedure heb ik zelf gevoerd en de gemeente is niet toegekomen aan mijn bezwaar. Kan ik Previcus Vastgoed alsnog inschakelen voor de beroepsprocedure bij de rechtbank?

Natuurlijk kan dat. In overleg met Previcus Vastgoed kunnen wij ook de beroepsprocedure voor u opstarten.