Referenties

Werktuigenvrijstelling zorgt voor forse WOZ verlagingen voor medisch en zorgvastgoed

Één van onze referenties op het gebied van medisch en zorgvastgoed betreft een zorginstelling in Zuid Oost Brabant. Voor deze instelling controleert Previcus al jaren de WOZ waarde en de samenhangende aanslagen OZB. Zo is het ziekenhuis op basis van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de werktuigenvrijstelling fors verlaagd. Toch ontdekte Previcus in 2016 dat de resultaten niet juist zijn verwerkt in de taxatiemodule waardoor de WOZ waarde alsnog elk jaar te hoog werd vastgesteld. De taxateur van Previcus heeft de waarde op de juiste wijze berekend en de gemeente heeft deze berekening overgenomen wat een extra besparing van 12% oplevert. Daarnaast heeft Previcus de WOZ waarden van de oude verzorgingshuizen fors weten te verlagen op basis van de (on)doelmatigheid en de hoge onderhouds- en beheerskosten. Verder bleek uit een controle dat de gemeenten de woondelenvrijstelling onvoldoende had toegepast. Enkele verzorgingshuizen zijn door tussenkomst van Previcus nu fiscaal gezien helemaal als woning aangemerkt wat een besparing van 75% op de OZB oplevert.

Deze referentie heeft er de voorkeur aangegeven niet met naam genoemd te worden. Uiteraard verstrekken wij graag de gegevens van onze contactpersonen binnen de diverse referenties zodat u ook van hen hoort welke besparingen wij hebben weten te realiseren.

Meerjarige WOZ waarden controle door externe partij loont!

Dat ondervond Willem Bijl van Woonservice Meander de afgelopen twee belastingjaren. “Al enige tijd twijfelden we of de WOZ waarden van onze portefeuille wel helemaal correct waren vastgesteld. Voor ons was het financieel belang van een correcte WOZ waarde bij de invoering van de verhuurdersheffing erg groot. Maar onze goede verstandhouding met de gemeente wilden we onder geen beding op het spel zetten”, aldus Willem Bijl.

“Het feit dat Previcus Vastgoed kiest voor een persoonlijk contact met de gemeente en daarnaast niet gaat voor de laagste WOZ-waarde, maar voor een correcte WOZ-waarde sprak ons erg aan,” aldus Willem Bijl. “Dat is helemaal juist”, vult Nicole Moors van PrevicusVastgoed hem aan. “Woningcorporaties zijn vaak niet gebaat bij de laagste waarden. De waarden moeten correct worden vastgesteld, daar gaat het om. Door samen met de ambtenaar van de gemeente te overleggen, staan alle neuzen dezelfde kant op. Het contact blijft daardoor goed en WOZ-waarden worden correct vastgesteld”.

“De werkwijze van Previcus Vastgoed sloot uitstekend aan bij ons standpunt. De medewerkers van Previcus Vastgoed hebben kennis van zaken en controleren de gehele portefeuille tegen aantrekkelijke tarieven. Previcus Vastgoed verzorgt voor ons jaarlijks de WOZ controle van woningen, het bedrijfsmatig vastgoed en alle ZOG en MOG objecten. Ook de marktwaarde in verhuurde staat hebben wij bij Previcus Vastgoed ondergebracht. Hierdoor hebben we nu alles onder één dak. Previcus kent ons bestand als geen ander en dat is heel erg prettig”, concludeert Willem Bijl.

Doordat de woningcorporatie de WOZ controle heeft uitbesteed aan een externe partij kunnen ze ook richting huurders en toezichthouders aantonen dat de WOZ- waarden correct zijn vastgesteld. “Als wij klaar zijn met de bestandscontrole, ontvangt de woningcorporatie een managementrapportage met de aangepaste WOZ- waarden, onze bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst.” merkt Nicole Moors nog op.

Artikel: Aedes 2017/01

Bekijk hier onze referenties per branche

Op het gebied van bedrijfsmatigvastgoed heeft Previcus Vastgoed al voor veel bedrijven en organisaties door heel Nederland de WOZ waarden kunnen verlagen en zo fors voor hen kunnen besparen. Wij zijn op de hoogte van de meest recente wetgeving per branche en dragen substantieel bij aan de jurisprudentie. Daarnaast kennen wij de belangen van u met de gemeenten en kiezen daarom voor een persoonlijk aanpak waarbij overleg voorop staat. Onze ervaring leert dat dit tot forse besparingen kan leiden.

Klik op de referentie van uw branche om alle referenties binnen deze branche te bekijken.