Referenties

Bekijk hier onze referenties per branche

Op het gebied van bedrijfsmatigvastgoed heeft Previcus Vastgoed al voor veel bedrijven en organisaties door heel Nederland de WOZ waarden kunnen verlagen en zo fors voor hen kunnen besparen. Wij zijn op de hoogte van de meest recente wetgeving per branche en dragen substantieel bij aan de jurisprudentie. Daarnaast kennen wij de belangen van u met de gemeenten en kiezen daarom voor een persoonlijk aanpak waarbij overleg voorop staat. Onze ervaring leert dat dit tot forse besparingen kan leiden.

Klik op de referentie van uw branche om alle referenties binnen deze branche te bekijken.

Overzicht van alle referenties

Werktuigenvrijstelling zorgt voor forse WOZ verlagingen voor medisch en zorgvastgoed

Één van onze referenties op het gebied van medisch en zorgvastgoed betreft een zorginstelling in Zuid Oost Brabant. Voor deze instelling controleert Previcus al jaren de WOZ waarde en de samenhangende aanslagen OZB. Zo is het ziekenhuis op basis van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de werktuigenvrijstelling fors verlaagd. Toch ontdekte Previcus in 2016 dat de resultaten niet juist zijn verwerkt in de taxatiemodule waardoor de WOZ waarde alsnog elk jaar te hoog werd vastgesteld. De taxateur van Previcus heeft de waarde op de juiste wijze berekend en de gemeente heeft deze berekening overgenomen wat een extra besparing van 12% oplevert. Daarnaast heeft Previcus de WOZ waarden van de oude verzorgingshuizen fors weten te verlagen op basis van de (on)doelmatigheid en de hoge onderhouds- en beheerskosten. Verder bleek uit een controle dat de gemeenten de woondelenvrijstelling onvoldoende had toegepast. Enkele verzorgingshuizen zijn door tussenkomst van Previcus nu fiscaal gezien helemaal als woning aangemerkt wat een besparing van 75% op de OZB oplevert.

Deze referentie heeft er de voorkeur aangegeven niet met naam genoemd te worden. Uiteraard verstrekken wij graag de gegevens van onze contactpersonen binnen de diverse referenties zodat u ook van hen hoort welke besparingen wij hebben weten te realiseren.

Miljoenen verlaging voor een van Nederlands grootste groothandel

In 2018 meldde een van Nederlands grootste groothandel zich bij Previcus Vastgoed. De partij die in het verleden WOZ bezwaarprocedures voor deze groothandel opstartte, deed dit alleen bij een minimale verhoging van 3 %. Gek, aangezien ook zonder verhoging de WOZ waarde te hoog vastgesteld kan zijn. Previcus zag bij een locatie in Zuid-Holland een kans, ondanks dat de waarde slechts met 1 % was gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Er werd WOZ bezwaar ingediend bij de desbetreffende gemeente en de procedure werd opgestart. Tijdens de controle van de WOZ waarde ontdekten de specialisten van Previcus Vastgoed dat de gemeente bij de waardering was uitgegaan van een te hoge huurwaarde. Uiteindelijk wist Previcus de waarde met maar liefst €793.000,00 te verlagen, een verlaging van 16 %. Onze klant bespaart met deze verlaging ruim €1.600,00 aan onroerendezaakbelasting. Dit was niet de enige zaak die Previcus voor deze klant voerde, de waarden van de gehele vastgoedportefeuille zijn gecontroleerd. Ook hiervoor zijn nog de nodige besparingen gerealiseerd. Tot op heden hebben wij voor onze klant al ruim € 2.975.000,-. aan WOZ waarden weten te verlagen. Bezwaar maken loont!