WWS-punten controle

WWS-punten controle

Het woningwaarderingsstelsel voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Het wordt ook wel het puntensysteem genoemd, want elk onderdeel van de woning, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte of de staat van het sanitair, krijgt punten. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Hoe hoger de kwaliteit, dus hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. De WWS-punten kunnen worden afgezet tegen de WOZ waarden. Op deze manier kan gecontroleerd worden of de WWS-punten en de WOZ waarden in een lijn liggen en dus correct zijn.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES