Direct bezwaar maken

Bezwaar WOZ

Previcus maakt gratis bezwaar WOZ

De gemeente is verplicht jaarlijks de WOZ waarde van alle woningen en bedrijfspanden opnieuw vast te stellen. Omdat de WOZ waarde als grondslag voor allerlei soorten belastingen geldt, is het belangrijk deze waarde grondig te controleren om te voorkomen dat je teveel betaalt. De WOZ verlagen resulteert in onder meer een lagere aanslag inkomstenbelasting, Onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Gratis bezwaar WOZ, hoe kan dat?

Previcus vastgoed maakt voor jou kosteloos bezwaar tegen de WOZ waarde. Indien de gemeente ons bezwaar WOZ gegrond verklaart, zijn zij verplicht de kosten van de procedure te betalen. Mocht het bezwaarschrift niet worden toegekend, dan is dat ons risico.

Wij controleren gratis jouw WOZ waarde en dienen gratis een bezwaar WOZ of beroepschrift in bij de gemeente.

Gratis WOZ Bezwaar via Previcus

Ik wil mijn WOZ waarde laten controleren

Bent u benieuwd geworden naar de correctheid van uw WOZ waarde? Laat de WOZ waarde gratis door ons controleren en bezwaar aantekenen indien dat vereist is. Onze werkwijze is simpel.

Waarom bezwaar WOZ door Previcus?

  • WOZ specialist sinds 2003
  • Het eerste bedrijf in Nederland die deze dienstverlening aanbiedt
  • Gratis dienstverlening voor particulieren
  • Bespaar veel werk, tijd en geld
  • Hoge slagingskans
  • Altijd toegang tot je dossier en inzicht in de voortgang