WOZ waarde verhogen

Verhoog de WOZ-waarde van uw bedrijfspand(en)

Naast het verlagen van de WOZ waarde is het ook mogelijk om uw WOZ waarde te verhogen. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatienormen van de Wet WOZ waardoor wij uw vastgoed kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken. Hierbij worden uw belangen altijd zorgvuldig afgewogen, ook als de WOZ waarde van uw portefeuille juist verhoogd dient te worden. 

Een lagere WOZ waarde heeft een besparing op de onroerende zaakbelasting (OZB) tot gevolg en een besparing op de eventuele vermogensbelasting in box 3. Maar over de afgelopen 3 jaar zien we forse stijgingen op de huizenmarkt, waarbij stijgingspercentages van meer dan 10% per jaar geen uitzondering zijn. Deze waardestijging dient ook gereflecteerd te worden op de WOZ waardes, waardoor deze waardes meestijgen met de markt. In sommige gevallen stijgen de WOZ waardes echter niet voldoende mee, waardoor deze te laag zijn vastgesteld, wat voor u als belegger invloed kan hebben.

Vrijblijvend adviesgesprek

Waarom bezwaar maken tegen een te lage WOZ waarde?

Wilt u de woning die u bezit verhuren? Dan kan het aantrekkelijk zijn om de WOZ waarde te verhogen. De WOZ waarde heeft invloed op de huurprijs die u in rekening kunt brengen tot een huurprijs van € 808,06 (149 punten). Dit is de zogenoemde huurliberalisatiegrens, de grens die bepaalt of de huurwoning binnen de sociale huur of de vrije sector valt.

Om een huurprijs te bepalen gaan we uit van de puntentelling in het Woningwaarderingstelsel (WWS). Deze punten hebben betrekking op de oppervlakte en voorzieningen van de woning. Daarnaast valt ook de WOZ waarde onder deze puntentelling. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

10 minute expert review

De WOZ waardering van zakelijk onroerend goed vergt de nodige expertise daar elke situatie uniek is. Een kort gesprek van slechts 10 minuten, kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review’. 

Vraag nu aan

Referenties

Alle referenties

Waarom Previcus?

Wij maken al sinds 2003 bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde en zijn daarmee ook het eerste bedrijf in Nederland die deze dienstverlening op deze manier aanbiedt. Het taxeren van onroerend goed vergt de nodige specialistische kennis. Onze taxateurs, consulenten en adviseurs hebben de juiste en meest recente kennis in huis waardoor zij het pand altijd een correcte waarde kunnen geven. Wanneer wij het niet eens zijn met het besluit van de gemeente schromen wij niet om een beroepszaak te starten. Van deze beroepzaken wordt vaak nog 70% door ons gewonnen.

Waarom kiezen voor Previcus?

•    Gespecialiseerd in WOZ procedures en taxaties
•    Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten
•    Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen
•    Bespaar veel werk, tijd en geld
•    Altijd toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van uw proces
•    Bewezen successen

Meer over onsContact

Waarom de WOZ waarde taxatie voor bedrijfspanden aan Previcus uitbesteden?

Vanwege de specialistische kennis van Previcus Vastgoed kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw bedrijfspand. Ook stellen wij, wanneer nodig, een taxatierapport op waardoor de slagingskans toeneemt.

Waarom zou ik niet zelf bezwaar maken?

U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ beschikking te weerleggen. De specialisten van Previcus maken voor u bezwaar waardoor de slagingskans aanzienlijk vergroot.

Wat zijn de kosten voor een WOZ procedure?

U betaalt alleen een fee bij een besparing van €500,- of hoger op de OZB. Op de andere belastingen waarop bespaard wordt is de besparing volledig voor u. Bij een niet gegrond bezwaar betaalt u helemaal niets. 

Kan ik Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen?

Ja, wij maken bezwaar voor alle WOZ waarden van onroerende zaken zoals: woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enzovoorts.