Direct bezwaar maken?

WOZ bezwaar in Mook en Middelaar

WOZ bezwaar in Mook en Middelaar

Heeft u de WOZ beschikking van 2022 al ontvangen en is de WOZ waarde van uw woning in Mook en Middelaar te hoog? Previcus Vastgoed maakt al sinds 2003 gratis WOZ bezwaar voor particulieren en bedrijven in de gemeente Mook en Middelaar!

Wist u dat de hoogte van de WOZ waarde van invloed is op o.a. de volgende (gemeentelijke)belastingen:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Erf- en schenkbelasting
  • Verhuurderheffing

Direct bezwaarContact

WOZ waarde in Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar verstuurt de meeste beschikkingen rond dagtekening 28-2-2022 (let op! Deze dagtekening kan afwijken van de dagtekening op uw aanslagbiljet). U kunt dan binnen 6 weken WOZ bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde. Wees dus op tijd!

De gemeente Mook en Middelaar heeft 7.909 inwoners en 4.220 WOZ objecten. Vorig jaar was de gemiddelde WOZ waarde in Mook en Middelaar € 324.000,00.

De onroerendezaakbelasting die u dient te betalen is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. In de gemeente Mook en Middelaar wordt voor belastingjaar 2022 met het volgende OZB tarief gerekend:

• Eigenaar woning: 0,1413%

Voorbeeld: U bent eigenaar van een woning in de gemeente Mook en Middelaar waarvan de WOZ waarde is vastgesteld op € 324.000,00. U betaalt dan aan onroerendezaakbelasting (OZB-E): € 324.000,00 x 0,1413% = € 457,81

Het is dus van belang dat uw WOZ waarde juist wordt vastgesteld. Een te hoge WOZ waarde betekent dat u te veel belasting betaalt!

100% kosteloos, hoe kan dat?

Wanneer uw WOZ bezwaar gegrond wordt verklaard, is de gemeente Mook en Middelaar wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden, ook wel proceskostenvergoeding genoemd. Dit staat vastgelegd in artikel 7:15 Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wanneer het WOZ bezwaar in Mook en Middelaar niet gegrond wordt verklaard, dan is dat ons risico. Er worden geen kosten bij u in rekening gebracht, 100% kosteloos dus!

WOZ Alert!

We houden u graag op de hoogte van relevant nieuws omtrent de Wet WOZ, WOZ bezwaar mogelijkheden en marktontwikkelingen. Meldt u aan en voorkom dat u de WOZ bezwaar mogelijkheid misloopt. Wees verzekerd van een nieuwsbrief met meerwaarde!

vraag nu aan

WOZ waarde niet laten controleren is een gemiste kans!

Gemeenten stellen nog altijd veel WOZ waarden te hoog vast. Bij u ook? Wij verlagen gratis de WOZ waarde voor u!

Maak direct bezwaar

Hoe werkt WOZ bezwaar maken bij Previcus?

1. U meldt zich eenvoudig aan via onderstaand intakeformulier en ondertekent (digitaal) de volmacht.
2. U kunt indien gewenst direct aanvullende informatie verstrekken.
3. Per mail ontvangt u van ons inloggegevens voor uw online dossier.
4. Previcus verstuurt een bezwaarschrift naar gemeente Mook en Middelaar.
5. Het bezwaarschrift wordt door onze specialisten beoordeeld en nader toegelicht.
6. Tot slot volgt de uitspraak. De gemeente Mook en Middelaar heeft hier een kalenderjaar de tijd voor.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Bespaar werk, tijd en geld
  2. Meer dan 15 jaar ervaring
  3. Al ruim 24.000 mensen gingen u voor
  4. 24/7 toegang tot uw online dossier
  5. De gemeente Mook en Middelaar vergoedt bij een gegrond bezwaar de kosten