Direct bezwaar maken?

WOZ Bezwaar GBLT

WOZ Bezwaar GBLT

Heeft u de nieuwe WOZ beschikking al ontvangen? Een belangrijk moment, want de WOZ waarde wordt als grondslag gebruikt voor een groot aantal belastingen. Veel particulieren en ondernemers betalen te veel belasting doordat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld.

Wist u dat de hoogte van de WOZ waarde van invloed is op o.a. de volgende (gemeentelijke) belastingen:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Erf- en schenkbelasting
  • Verhuurderheffing

Direct bezwaarContact

WOZ waarde in GBLT

Uw gemeente is aangesloten bij de belastingsamenwerking: GBLT. GBLT voert namens de volgende gemeenten de heffingen en invorderingen van lokale belastingen uit: Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle. Ook stelt GBLT de hoogte van de WOZ waarden vast. De aangesloten gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de ozb tarieven.

Meer specifieke informatie omtrent uw gemeente vindt u op onze gemeentepagina.

GBLT heeft 296.915 inwoners en 146.849 WOZ objecten. Afgelopen jaar was de gemiddelde WOZ waarde bij GBLT € 301.000,00.

Twijfelt u of de WOZ waarde correct is vastgesteld? Kom dan in actie en maak bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde. Bij een te hoge WOZ waarde betaalt u immers te veel aan OZB en andere gemeentelijke belastingen. Let op! U kunt uitsluitend binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking WOZ bezwaar maken.

Gratis, hoe kan dat?

Wanneer wij namens u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde en dit bezwaar wordt gegrond verklaard, dan is GBLT wettelijk verplicht de door ons gemaakte kosten te vergoeden, dit noemt men ook wel de proceskostenvergoeding. Wanneer het WOZ bezwaar ongegrond wordt verklaard komt dit voor ons risico, er worden geen kosten bij u in rekening gebracht.

WOZ Alert!

We houden u graag op de hoogte van relevant nieuws omtrent de Wet WOZ, WOZ bezwaar mogelijkheden en marktontwikkelingen. Meldt u aan en voorkom dat u de WOZ bezwaar mogelijkheid misloopt. Wees verzekerd van een nieuwsbrief met meerwaarde!

vraag nu aan

WOZ waarde niet laten controleren is een gemiste kans!

Gemeenten stellen nog altijd veel WOZ waarden te hoog vast. Bij u ook? Wij verlagen gratis de WOZ waarde voor u!

Maak direct bezwaar

Hoe werkt WOZ bezwaar maken bij Previcus?

1. U meldt zich eenvoudig aan via onderstaand intakeformulier en ondertekent (digitaal) de volmacht.
2. U kunt indien gewenst direct aanvullende informatie verstrekken.
3. Per mail ontvangt u van ons inloggegevens voor uw online dossier.
4. Previcus verstuurt een bezwaarschrift naar GBLT.
5. Het bezwaarschrift wordt door onze specialisten beoordeeld en nader toegelicht.
6. Tot slot volgt de uitspraak. De GBLT heeft hier een kalenderjaar de tijd voor.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Bespaar werk, tijd en geld
  2. Meer dan 15 jaar ervaring
  3. Al ruim 24.000 mensen gingen u voor
  4. 24/7 toegang tot uw online dossier
  5. GBLT vergoedt bij een gegrond bezwaar de kosten