Direct bezwaar maken?

Bezwaar WOZ waarde in Den Helder

Bezwaar WOZ waarde in Den Helder

De gemeente Den Helder is verplicht elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente vast te stellen: de WOZ waarde. Is de WOZ waarde te hoog vastgesteld, dan betaalt u te veel belasting. Previcus Vastgoed helpt haar klanten met het controleren en verlagen van de WOZ waarde en de daaraan gekoppelde belastingen. Ook in de gemeente Den Helder hebben wij al vele WOZ waarden weten te verlagen.

Direct bezwaarContact

WOZ waarde in Den Helder

De gemeente Den Helder valt onder de samenwerking . voert namens de gemeente Den Helder de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de hoogte van de WOZ waarden vast. De gemeente Den Helder is zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de OZB tarieven. In 2022 wordt in de gemeente Den Helder met het volgende OZB tarief gerekend:

• Eigenaar woning: 0,1197%

Voorbeeld: U bent eigenaar van een woning in de gemeente Den Helder waarvan de WOZ waarde is vastgesteld op € 170.000,00. U betaalt dan aan onroerendezaakbelasting (OZB-E): € 170.000,00 x 0,1197% = € 203,49

De gemeente Den Helder heeft 56.582 inwoners en 33.824 WOZ objecten. Afgelopen jaar was de gemiddelde WOZ waarde in Den Helder € 170.000,00.

Meer specifieke informatie omtrent het samenwerkingsverband waar uw gemeente bij is aangesloten vindt u op onze samenwerkingspagina.

De juiste WOZ waarde is van groot belang. Bij een te hoge WOZ waarde betaalt u immers te veel aan onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en andere belastingen. Maak daarom WOZ bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde als u van mening bent dat de vastgestelde waarde niet klopt. Let op! Er moet binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar worden gemaakt.

Waarom gratis WOZ bezwaar Den Helder?

Onze dienstverlening is voor particulieren geheel gratis, de volledige besparing is daarmee voor u. Wordt het WOZ bezwaar gegrond verklaard, dan vergoedt uw gemeente/samenwerking de door ons gemaakte kosten, dit is wettelijk zo bepaald (artikel 7:15 Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht). Wordt de WOZ waarde niet verlaagd, geen zorgen, dan nemen wij de gemaakte kosten voor eigen rekening.

WOZ Alert!

We houden u graag op de hoogte van relevant nieuws omtrent de Wet WOZ, WOZ bezwaar mogelijkheden en marktontwikkelingen. Meldt u aan en voorkom dat u de WOZ bezwaar mogelijkheid misloopt. Wees verzekerd van een nieuwsbrief met meerwaarde!

vraag nu aan

WOZ waarde niet laten controleren is een gemiste kans!

Gemeenten stellen nog altijd veel WOZ waarden te hoog vast. Bij u ook? Wij verlagen gratis de WOZ waarde voor u!

Maak direct bezwaar

Hoe werkt WOZ bezwaar maken bij Previcus?

1. U meldt zich eenvoudig aan via onderstaand intakeformulier en ondertekent (digitaal) de volmacht.
2. U kunt indien gewenst direct aanvullende informatie verstrekken.
3. Per mail ontvangt u van ons inloggegevens voor uw online dossier.
4. Previcus verstuurt een bezwaarschrift naar gemeente Den Helder.
5. Het bezwaarschrift wordt door onze specialisten beoordeeld en nader toegelicht.
6. Tot slot volgt de uitspraak. De gemeente Den Helder heeft hier een kalenderjaar de tijd voor.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Bespaar werk, tijd en geld
  2. Meer dan 15 jaar ervaring
  3. Al ruim 24.000 mensen gingen u voor
  4. 24/7 toegang tot uw online dossier
  5. Verlaag gratis uw WOZ waarde