WOZ bezwaar branches algemeen

WOZ bezwaar

Kunt u uw bedrijf niet onderverdelen in onze branches, Neem dan een kijkje op deze pagina.

Heeft u onlangs een WOZ-beschikking ontvangen van uw gemeente en twijfelt u over de hoogte van uw WOZ-waarde of tariefstelling? Dan is dit het moment om bezwaar aan te tekenen. Previcus Vastgoed neemt het gehele proces voor u uit handen. Bezwaar aantekenen kan tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Een correcte WOZ-waarde is derhalve van cruciaal belang. Deze bepaalt immers de inkomstenbelasting, vermogensbelasting, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, vennootschapsbelasting, afschrijving van de panden, de wws-punten en daarmee de hoogte van de huurprijs.

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan en wij bekijken samen de mogelijkheden voor uw organisatie.

Vrijblijvend adviesgesprek

Uw WOZ waarde laten verhogen?

Naast het verlagen van de WOZ waarde is het ook mogelijk om uw WOZ waarde te verhogen. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatienormen van de Wet WOZ waardoor wij uw vastgoed kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken. Hierbij worden uw belangen altijd zorgvuldig afgewogen, ook als de WOZ waarde van uw portefeuille juist verhoogd dient te worden. Dit kan van belang zijn wanneer u uw huurprijs wilt verhogen. Meer informatie over een WOZ verhoging leest u in onze blog.

Meer over WOZ verhogen

10 minute expert review

De WOZ waardering van zakelijk onroerend goed vergt de nodige expertise daar elke situatie uniek is. Een kort gesprek van slechts 10 minuten, kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review’. 

Vraag nu aan

WOZ waarde bedrijfspand

De WOZ waarde heeft invloed op de volgende belastingen:

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erf- en Schenkbelasting

Geen besparing, geen kosten

Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’.

Wanneer Previcus voor uw bedrijfspand of namens uw organisatie bezwaar maakt tegen de hoogte van de WOZ waarde en dit bezwaar wordt gegrond verklaard, dan is de gemeente wettelijk verplicht om de door ons gemaakte kosten te vergoeden.

Deze tegemoetkoming voor de juridische en taxatietechnische bijstand is op basis van artikel 7:15 Awb en het Besluit Proceskosten.

Referenties

Alle referenties