WOZ Academy

3.3 WOZ Bezwaar: Kan ik het hele jaar door bezwaar maken?

Skyline van huizen

In het begin van het jaar ontvang je als woningeigenaar het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Op deze aanslag staat de dagtekening benoemd. Na dagtekening van het aanslagbiljet heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Na deze termijn ben je te laat en hoeft de gemeente jouw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. In sommige gevallen is het mogelijk om ook in andere periodes van het jaar de WOZ waarde bespreekbaar te maken. Deze uitzonderingen worden in dit hoofdstuk besproken.

Beschikking op verzoek

Indien je geen WOZ beschikking heeft ontvangen, maar wel OZB belasting moet betalen, kun je de gemeente vragen om een beschikking. Dit kan kan het geval zijn wanneer er meerdere eigenaren zijn of wanneer de eigenaar is overleden en er erfgenamen zijn. In dit geval mag je bezwaar indienen bij ontvangst van de beschikking, ook als dit later in het jaar is.

Vooroverleg voor beleggers en woningcorporaties

Sommige vastgoedeigenaren worden aan het einde van het jaar door de gemeente uitgenodigd om tijdens een vooroverleg de concept WOZ waarden voor het nieuwe belastingjaar te bespreken. Deze conceptwaarden gelden voor het daaropvolgend belastingjaar. Door aan het einde van het jaar in vooroverleg te gaan beschik je meteen in het nieuwe jaar over de juiste WOZ waarden en betaal je automatisch het juiste bedrag aan belastingen.

Voor zowel woningcorporaties als vastgoedbeleggers is het interessant om in vooroverleg te gaan. Daarnaast is een vooroverleg ook interessant wanneer je eigenaar of gebruiker (huurder) bent van een pand met een WOZ waarde hoger dan € 1.500.000. 

Kan een vooroverleg interessant voor jou zijn? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je in contact brengen met de gemeente. 

VORIG HOOFDSTUKVOLGEND HOOFDSTUK