WOZ Academy

9.1 Hoorzitting: Wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?

Skyline van huizen

In een WOZ bezwaarprocedure heb je als belanghebbende het recht om gehoord te worden. Dit is een onderdeel van het zogeheten hoorrecht. Het hoorrecht is een belangrijk recht om te garanderen dat je de kans krijgt om jouw standpunt mondeling toe te lichten.

Het mondeling toelichten vindt plaats tijdens een zogeheten hoorzitting. Een zitting tussen de gemeente en de belanghebbende of tussen de gemeente en de gemachtigde. Wanneer je zelfstandig WOZ bezwaar indient, ga je zelf als belanghebben de discussie aan met de gemeente.

Wat kan ik verwachten van een hoorzitting tijdens de WOZ bezwaarprocedure? Deze vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord.

Wat kan ik verwachten van een hoorzitting?

Bij het indienen van een beknopt bezwaarschrift  wordt er verzocht om een uitnodiging voor een hoorzitting. Lees meer over het bezwaarschrift in het hoofdstuk ‘WOZ bezwaarschrift: wat is het en wat moet erin staan?’. De hoorzitting kan plaatsvinden bij de gemeente op kantoor of telefonisch. Wanneer dit verzoek wordt gedaan is de gemeente verplicht hier gehoor aan te geven.

Er kunnen echter een aantal situaties zijn, waarbij een gemeente ervoor kan kiezen om het horen achterwege te laten: 

  1. De gemeente komt volledig tegemoet aan het (waarde)voorstel in bezwaar.
  2. Het bezwaar wordt ingetrokken.

Voorbereiding hoorzitting

Na het verzoek om een hoorzitting, verstuurt de gemeente een uitnodiging om te horen. Tijdens de hoorzitting kun je de door jou ingediende argumenten in het bezwaarschrift verder toelichten en nieuwe argumenten waarom je denkt dat de waarde van jouw object omlaag dient te worden bijgesteld aangeven. Het is dan ook belangrijk om je goed voor te bereiden voor deze hoorzitting.

Locatie hoorzitting

De hoorzitting vindt in de meeste gevallen plaats op het gemeentehuis of gemeentekantoor, maar kan ook telefonisch plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de gemeente langskomt en de hoorzitting combineert met een inpandige opname. Op deze manier krijgt de gemeente direct een goed beeld van de woning en de burger ook de overlast welke ervaren wordt of de gebreken aan de woning kan aantonen.

Verloop hoorzitting

De hoorzitting start met een korte voorstelronde. De gemeente kan ervoor kiezen om één ambtenaar de hoorzitting te laten afhandelen. Echter kunnen zij er ook voor kiezen om met meerdere ambtenaren deel te nemen aan een hoorzitting. Deze ambtenaren bekleden bijna altijd de volgende functies: een ambtenaar-taxateur, een notulist en/of een juridisch medewerker.

Wanneer gemeenten ervoor kiezen om enkel een notulist in te schakelen, welke de punten van bezwaar (ook wel grieven genoemd) noteert, spreken wij van enkelzijdig horen. In veruit de meeste gevallen wordt echter een hoorzitting bijgewoond door een ambtenaar-taxateur.

De juridisch medewerker en de ambtenaar-taxateur zullen goed toelichten hoe de waarde tot stand is gekomen en uitleg geven wat zij gedaan hebben. Ook zullen ze de argumenten van de burger aanhoren en proberen deze argumenten direct te beantwoorden, ontkrachten of uitleggen dat ze er al rekening mee hebben gehouden. Het is van belang dat je niet omver geblazen wordt door standvastigheid en vaktermen van de gemeente en dat je sterk in de schoenen staat en ook weerwoord durft te geven. Je moet niet zomaar genoegen nemen met een reactie van de gemeente.

Een ideale hoorzitting kent een constructief verloop: jij licht mondeling jouw punten toe. De ambtenaar-taxateur hoort jouw punten aan. Er komt (eventueel) een constructief gesprek op gang. De ambtenaar-taxateur noteert de punten en komt er vervolgens op terug in de uitspraak. Je moet een hoorzitting echter niet onderschatten. Er zijn namelijk ook gemeenten waar een onafhankelijke hoorcommissie bij aanwezig is. In een dergelijk geval worden de gemeente en burger gelijktijdig uitgenodigd om het verhaal te vertellen en deze situatie lijkt op een rechtbankscenario.

Nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden wordt er door de gemeente een hoorverslag opgesteld. Deze wordt vervolgens naar jou doorgestuurd. 

Zelf doen of uitbesteden?

Een hoorzitting lijkt in eerste instantie een simpele zitting, maar wij hebben ervaren dat er bij voorkeur iemand aanwezig is met veel ervaring en deskundigheid.  Previcus Vastgoed is specialist op het gebied van de Wet WOZ en helpt particulieren al jaren met het indienen van WOZ bezwaar. Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 

VORIG HOOFDSTUKVOLGEND HOOFDSTUK