WOZ Academy

4.4 WOZ-beschikking: Waar kan ik de WOZ waarde van mijn woning inzien?

Skyline van huizen

Ieder jaar wordt de WOZ waarde opnieuw vastgesteld. De gemeente moet in principe binnen de eerste acht weken van het nieuwe jaar de WOZ waarde opleggen. Hoe maakt de gemeente de WOZ waarde kenbaar?

Aanslagbiljet van de gemeente

De gemeente maakt de nieuwe waarde kenbaar via een aanslagbiljet die je per post ontvangt. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ waarde en het te betalen bedrag aan belasting. Ook is het aanslagbiljet inzichtelijk via mijnoverheid.nl

Het kan zijn dat de gemeente niet binnen acht weken de beschikking heeft opgelegd. Hier bestaan verschillende redenen voor. De verschillende opties zijn:

  1. De gemeente moet de opgelegde WOZ waardes achterhouden omdat deze gecontroleerd worden door de waarderingskamer. Het is mogelijk dat dat de waarderingskamer concludeert dat de waardering op een onjuiste manier tot stand is gekomen, waardoor dit opnieuw dient te gebeuren.
  2. Als er een achterstand is bij een betreffende gemeente, kan deze ervoor kiezen om het uit te stellen.
  3. Er loopt een beroepsprocedure voor het voorgaande belastingjaar. Wanneer er een beroepszaak loopt, kan de gemeente ervoor kiezen om de uitspraak af te wachten voordat de nieuwe WOZ waarde wordt opgelegd. Dit gebeurt echter lang niet altijd.

Online via het WOZ-waardeloket

Zodra de WOZ waarde bekend is, zal dit ook geplaatst worden op: wozwaardeloket.nl

Op deze website kun je de WOZ waarde van jouw woning (maar ook die van woningen in de straat) inzien. Het gaat hierbij wel enkel om woningen. WOZ waardes van bedrijfspanden zijn niet inzichtelijk op wozwaardeloket.nl.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

VORIG HOOFDSTUKVOLGEND HOOFDSTUK