Vooroverleg

Vooroverleg

In de maanden oktober en november, worden de nieuwe WOZ-waarden voor het daaropvolgende belastingjaar vastgesteld. In deze maanden is dus HET moment om met de gemeente in overleg te gaan om te controleren of de WOZ-waarden van uw woningbezit en bedrijfspanden correct zijn vastgesteld. Een controle voordat de aanslag aan u wordt opgelegd heeft veel voordelenwaar u als corporatie van kan profiteren.

  1. Snel beschikken over de juiste WOZ waarden;
  2. Goed overleg met de gemeente;
  3. Geen bezwaarprocedure nodig;
  4. Groot financieel voordeel: besparing verhuurdersheffing en besparing van de onroerende zaakbelasting belasting.