WOZ controle

WOZ controle

Previcus Vastgoed is dé specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Een degelijke controle van de WOZ waarden van uw portefeuille zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste WOZ waarden. In zeer veel gevallen levert u dat ook nog een forse besparing op.

Wanneer eind van het jaar de nieuwe conceptwaarden voor het daaropvolgende belastingjaar worden vastgesteld, is dat het moment om in vooroverleg te gaan met de gemeente. Dit vooroverleg kunt u aan Previcus Vastgoed uitbesteden. In overleg met de gemeente wordt er naar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen die in het belang is van alle betrokken partijen.
Door deze gedegen controle ervaart u als corporatie een groot aantal voordelen.

  • U beschikt snel over de correcte WOZ waarden;
  • Het contact met de gemeente blijft goed;
  • Er is in de meeste gevallen geen bezwaarprocedure nodig;
  • Financieel voordeel.

Financieel voordeel

Dat de juiste WOZ waarden van groot belang zijn, is bij woningcorporaties bekend. Zeker nu het tarief aan verhuurderheffing ieder jaar oploopt is een goede controle noodzakelijk. Afgelopen jaar was de verhuurderheffing veel in opspraak doordat het landelijk betaalde bedrag de grens van 10 miljard had doorbroken. Het enige wat er voor kan zorgen dat dit bedrag niet nog meer stijgt, is ervoor zorgen dat de WOZ waarden zo laag mogelijk zijn.

Naast deze besparing op de verhuurderheffing bereikt u, met een lagere WOZ, tegelijkertijd een besparing van de onroerende zaakbelasting. Tevens betekent een verlaging van de WOZ waarden ook een verlaging van de watersysteemheffing

Verhuurderheffing 

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, waarvan de huur niet hoger is dan de sociale huurgrens, betalen aan de overheid verhuurderheffing. Voor belastingjaar 2021 stond het tarief op 0,5260 %. Voor belastingjaar 2022 zal het tarief voor de verhuurderheffing verlaagd worden tot 0,485 %. Toch blijft de verhuurderheffing een zeer grote kostenpost voor de woningcorporaties in Nederland. Omdat de verhuurderheffing wordt gebaseerd op de WOZ waarden, is het zeer verstandig om deze WOZ waarden uitgebreid te laten controleren. Een vermindering van de waarden betekent dan automatisch een flinke besparing op deze grote kostenpost. In totaal hebben alle woningcorporaties in Nederland samen tenslotte al ruim twaalf miljard euro aan verhuurderheffing betaalt. Een bedrag dat zij beter konden gebruiken voor het realiseren van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES