WOZ controle

WOZ controle

Previcus Vastgoed is dé specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Een degelijke controle van de WOZ waarden van uw portefeuille zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste WOZ waarden. In zeer veel gevallen levert u dat ook nog een forse besparing op.

Wanneer eind van het jaar de nieuwe conceptwaarden voor het daaropvolgende belastingjaar worden vastgesteld, is dat het moment om in vooroverleg te gaan met de gemeente. Dit vooroverleg kunt u aan Previcus Vastgoed uitbesteden. In overleg met de gemeente wordt er naar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen die in het belang is van alle betrokken partijen.
Door deze gedegen controle ervaart u als corporatie een groot aantal voordelen.

  • U beschikt snel over de correcte WOZ waarden;
  • Het contact met de gemeente blijft goed;
  • Er is in de meeste gevallen geen bezwaarprocedure nodig;
  • Financieel voordeel.

Financieel voordeel

Dat de juiste WOZ waarden van groot belang zijn, is bij woningcorporaties bekend. Zeker nu het tarief aan verhuurderheffing ieder jaar oploopt is een goede controle noodzakelijk. Afgelopen jaar was de verhuurderheffing veel in opspraak doordat het landelijk betaalde bedrag de grens van 10 miljard had doorbroken. Het enige wat er voor kan zorgen dat dit bedrag niet nog meer stijgt, is ervoor zorgen dat de WOZ waarden zo laag mogelijk zijn.

Naast deze besparing op de verhuurderheffing bereikt u, met een lagere WOZ, tegelijkertijd een besparing van de onroerende zaakbelasting. Tevens betekent een verlaging van de WOZ waarden ook een verlaging van de watersysteemheffing

Verhuurderheffing 

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, waarvan de huur niet hoger is dan de sociale huurgrens, betalen aan de overheid verhuurderheffing. Sinds de invoering van de verhuurderheffing in 2014  is het tarief met 55% toegenomen. Voor belastingjaar 2020 stond het tarief op 0,5620 %. Vanaf 2023 wordt dit tarief verhoogd naar 0,537 %. Omdat de verhuurderheffing wordt gebaseerd op de WOZ waarden, is het zeer verstandig om deze WOZ waarden te laten controleren. Een vermindering van de waarden betekent dan automatisch een flinke besparing op deze grote kostenpost.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES