Referenties Woningcorporaties

Meerjarige WOZ waarden controle door externe partij loont!

Dat ondervond Willem Bijl van Woonservice Meander de afgelopen twee belastingjaren. “Al enige tijd twijfelden we of de WOZ waarden van onze portefeuille wel helemaal correct waren vastgesteld. Voor ons was het financieel belang van een correcte WOZ waarde bij de invoering van de verhuurdersheffing erg groot. Maar onze goede verstandhouding met de gemeente wilden we onder geen beding op het spel zetten”, aldus Willem Bijl.

“Het feit dat Previcus Vastgoed kiest voor een persoonlijk contact met de gemeente en daarnaast niet gaat voor de laagste WOZ-waarde, maar voor een correcte WOZ-waarde sprak ons erg aan,” aldus Willem Bijl. “Dat is helemaal juist”, vult Nicole Moors van PrevicusVastgoed hem aan. “Woningcorporaties zijn vaak niet gebaat bij de laagste waarden. De waarden moeten correct worden vastgesteld, daar gaat het om. Door samen met de ambtenaar van de gemeente te overleggen, staan alle neuzen dezelfde kant op. Het contact blijft daardoor goed en WOZ-waarden worden correct vastgesteld”.

“De werkwijze van Previcus Vastgoed sloot uitstekend aan bij ons standpunt. De medewerkers van Previcus Vastgoed hebben kennis van zaken en controleren de gehele portefeuille tegen aantrekkelijke tarieven. Previcus Vastgoed verzorgt voor ons jaarlijks de WOZ controle van woningen, het bedrijfsmatig vastgoed en alle ZOG en MOG objecten. Ook de marktwaarde in verhuurde staat hebben wij bij Previcus Vastgoed ondergebracht. Hierdoor hebben we nu alles onder één dak. Previcus kent ons bestand als geen ander en dat is heel erg prettig”, concludeert Willem Bijl.

Doordat de woningcorporatie de WOZ controle heeft uitbesteed aan een externe partij kunnen ze ook richting huurders en toezichthouders aantonen dat de WOZ- waarden correct zijn vastgesteld. “Als wij klaar zijn met de bestandscontrole, ontvangt de woningcorporatie een managementrapportage met de aangepaste WOZ- waarden, onze bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst.” merkt Nicole Moors nog op.

Artikel: Aedes 2017/01