Marktwaarde in verhuurde staat

Professionele taxaties

Met inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet dienen woningcorporaties hun vastgoed in exploitatie te taxeren tegen de definitie ‘marktwaarde in verhuurde staat’.

Previcus Vastgoed kan u helpen met zowel de taxatie volgens de basis versie, alsmede de taxatie volgens de full versie. De taxaties en WOZ controles worden uitgevoerd door ervaren taxateurs die staan ingeschreven in het NRVT en bekend zijn met de softwarepakketten van o.a. FluX en ORTEC.

Previcus Vastgoed heeft de expertise in huis om wooncomplexen, bedrijfsvastgoed, zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed te taxeren.

Neem contact opReferenties