NEN 2580

   

Het vaststellen van de gebruiksoppervlakte (GO)

De NEN 2580 is de norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. De norm beschrijft diverse soorten van oppervlakten en inhouden, maar in praktijk worden met name de termen ‘Gebruiksoppervlakte’ voor woningbouw en ‘Verhuurbaar vloeroppervlakte’ voor utiliteitsbouw gehanteerd.

Vanaf 1 januari 2021 dienen Woningcorporaties alle woningen in hun bezit volgens de NEN 2580 in te meten. Vanaf 1 januari 2022 is deze verplichting er ook voor de gemeenten en gaan zij deze gebruiksoppervlakte toepassen om de WOZ waarde te bepalen. Het doel hiervan is om een uniforme en transparante waardering mogelijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens en er is vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden en kosten. Bij de verkoop én verhuur van woningen wordt het NEN 2580 meetrapport een verplicht onderdeel.
Ook voor de marktwaarde in verhuurde staat taxatie dienen woningcorporaties vanaf 2021 de oppervlakte te bepalen aan de hand van de NEN 2580.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES