Gebruiksoppervlakte

   

Het vaststellen van de gebruiksoppervlakte (GO)

Op uiterlijk 1 januari 2022 moeten alle woningen worden gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit betekent dat een NEN-2580-rapport al in 2021, als verplicht onderdeel bij de verkoop en verhuur van woningen, moet worden opgesteld. Immers alleen wanneer de geregistreerde oppervlakten overeenkomen met de feitelijke situatie kan hier een kwalitatief goede WOZ-taxatie op gebaseerd worden.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES