NEN 2580

   

Het vaststellen van de gebruiksoppervlakte (GO)

De NEN 2580 is de norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. De norm beschrijft diverse soorten van oppervlakten en inhouden, maar in praktijk worden met name de termen ‘Gebruiksoppervlakte’ voor woningbouw en ‘Verhuurbaar vloeroppervlakte’ voor utiliteitsbouw gehanteerd.

De verplichting voor het inmeten van het bezit op basis van de NEN 2580 gold voor zowel woningcorporaties als gemeenten vanaf 1 januari 2022. Voor woningcorporaties is deze verplichting inmiddels uitgesteld tot 31 december 2022. Voor gemeenten is deze verplichting niet uitgesteld, waardoor woningcorporaties gebruik kunnen maken van de inventarisatie gegevens van de gemeenten.
De gemeenten zijn verplicht om de WOZ-waarden te bepalen op basis van de Gebruiksoppervlakte en de woningcorporaties moeten de marktwaarde in verhuurde staat bepalen op basis van de Gebruiksoppervlakte. Het doel hiervan is om een uniforme en transparante waardering mogelijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens en er is vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden en kosten. Bij de verkoop én verhuur van woningen wordt het NEN 2580 meetrapport een verplicht onderdeel.

 

NEEM CONTACT OPREFERENTIES