Woningcorporaties

WOZ controles voor woningcorporaties

Previcus Vastgoed begeleidt en ondersteunt corporaties in de waardering van het vastgoed en draagt op die manier bij aan de professionalisering van vastgoedsturing door woningcorporaties.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • controleren van de gehele portefeuille (woningen en niet woningen) betreffende de WOZ waarden;
 • taxaties marktwaarde in verhuurde staat;
 • controleren van de WWS-punten;
 • inmeten van de gbo’s op basis van de NEN 2580 norm (verplicht vanaf 1 januari 2022);
 • bepalen van de energieindex;
 • conditiemeting afzetten tegen de WOZ waarden.

WOZ controle

Previcus Vastgoed is dé specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Een degelijke controle van de WOZ waarden van uw portefeuille zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste WOZ waarden. In zeer veel gevallen levert u dat ook nog een forse besparingen op.

U kan naast de basis WOZ- controle ook een controle uitvoeren waarin de WWS-punten en de conditiemeting worden afgezet tegen de WOZ waarden. Deze controle werkt twee kanten op, zowel de WOZ-waarden worden gecontroleerd maar er vindt dan ook gelijktijdig een prijstechnisch voordelige update van de WWS-punten en de conditiemeting punten plaats. Liggen de WOZ-waarden niet in lijn met de WWS-punten, dan zijn of de WOZ waarden of de WWS-punten ( in veel gevallen ) niet correct. De conditiemeting wordt afgezet tegen het onderdeel kwaliteit die de hoogte van de WOZ-waarde sterk beïnvloed.

Veel corporaties zien het als sociale plicht naar hun huurders toe om de WOZ waarden door een externe partij te laten controleren.

De afgelopen jaren hebben wij voor verschillende corporaties, zeer positieve resultaten kunnen bereiken waarbij de kosten van onze factuur ver beneden de besparing uitkwamen.

In overleg met de gemeente wordt er naar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen die in het belang is van alle betrokken partijen. Dit kan zowel in vooroverleg als in een bezwaarprocedure.
Onze specialisten zijn door hun efficiënte werkwijze en ruime ervaring beduidend voordeliger dan accountants en belastingadviseurs. U kunt kiezen voor een opdracht op basis van een besparingsfee of een vaste projectprijs.

Previcus Vastgoed controleert zowel de woningen, de niet woningen als ook de MOG, BOG en ZOG objecten.

Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, onder de sociale huurgrens, betalen aan de overheid verhuurderheffing. Sinds de invoering van de verhuurderheffing in 2014 is het tarief met 55% toegenomen. Voor belastingjaar 2020 is het tarief vastgesteld op 0,592%. De verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ waarden. Ook hier is een correcte WOZ waarde dus van groot financieel belang.

Contact

Marktwaarde in verhuurde staat

Lees verder

Vooroverleg

Lees verder

Gebruiksoppervlakte

   
Lees verder

Energie-Index

Lees verder

WWS-puntentelling

Lees verder

Referenties Woningcorporaties

Lees verder

Meerjarige WOZ waarde controle door externe partij loont!

Dat ondervond Willem Bijl van Woonservice Meander de afgelopen belastingjaren.

het hele artikel

Gratis QuickScan

Twijfelt u nog of een WOZ- controle zinvol voor u is, dan bieden wij u graag een kosteloze en representatieve QuickScan aan. Hierna kan u een gedegen keuze maken of een controle voor u zinvol is. Deze optie is vooral bedoeld voor woningcorporaties die het idee hebben dat de WOZ- waarden reeds correct zijn vastgesteld.

Omdat Previcus Vastgoed, de mogelijkheid aanbiedt om naast een vast bedrag ook te kiezen voor een offerte op basis van een besparingsfee, zal deze controle een objectief beeld geven.

contact

Actuele referenties

alle referenties

Waarom Previcus Vastgoed?

 1. Specialist in vastgoed taxaties
 2. Financieel voordeel door WOZ controles
 3. Al ruim 10.000 tevreden klanten gingen u voor
 4. Persoonlijke service
 5. Eerste in Nederland met deze dienstverlening
WOZ Controles voor Woningcorporaties: overleg Nicole en Debbie