Woningcorporaties

WOZ controle voor woningcorporaties

Previcus Vastgoed begeleidt en ondersteunt inmiddels meer dan 30 woningcorporaties door het hele land in de waardering van het vastgoed. Op deze manier draagt Previcus bij aan de professionalisering van vastgoedsturing door woningcorporaties.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • controleren van de gehele portefeuille (woningen en niet-woningen) betreffende de WOZ waarden;
 • taxaties marktwaarde in verhuurde staat;
 • inmeten van de GBO’s op basis van de NEN 2580 (verplicht vanaf 31 december 2022);
 • opnemen/afgeven van definitieve energielabels;
 • controleren van de WWS-punten.
ContactVrijblijvend adviesgesprek

WOZ controle

Previcus Vastgoed is dé specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Een degelijke controle van de WOZ waarden van uw portefeuille zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste WOZ waarden. In zeer veel gevallen levert u dat ook nog een forse besparing op.

Wanneer eind van het jaar de nieuwe conceptwaarden voor het daaropvolgende belastingjaar worden vastgesteld, is dat het moment om in vooroverleg te gaan met de gemeente. Dit vooroverleg kunt u aan Previcus Vastgoed uitbesteden. In overleg met de gemeente wordt er naar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen die in het belang is van alle betrokken partijen.
Door deze gedegen controle ervaart u als corporatie een groot aantal voordelen.

 • U beschikt snel over de correcte WOZ waarden;
 • Het contact met de gemeente blijft goed;
 • Er is in de meeste gevallen geen bezwaarprocedure nodig;
 • Financieel voordeel.

Financieel voordeel

Dat de juiste WOZ waarden van groot belang zijn, is bij woningcorporaties bekend. Zeker nu het tarief aan verhuurderheffing ieder jaar oploopt is een goede controle noodzakelijk. Afgelopen jaar was de verhuurderheffing veel in opspraak doordat het landelijk betaalde bedrag de grens van 10 miljard had doorbroken. Het enige wat er voor kan zorgen dat dit bedrag niet nog meer stijgt, is ervoor zorgen dat de WOZ waarden zo laag mogelijk zijn.

Naast deze besparing op de verhuurderheffing bereikt u, met een lagere WOZ, tegelijkertijd een besparing van de onroerende zaakbelasting. Tevens betekent een verlaging van de WOZ waarden ook een verlaging van de watersysteemheffing

Professionele taxaties

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 dienen woningcorporaties ieder jaar de marktwaarde in verhuurde staat van hun bezit op te nemen in de jaarrekening. De controlerend accountant vereist daarbij dat de marktwaarde door een externe taxateur is onderbouwd.

Previcus Vastgoed heeft gespecialiseerde taxateurs (ingeschreven in het NRVT) die u bij kunnen staan in deze werkzaamheden. Dit doen zij al vanaf 2015, voor verschillende woningcorporaties. De meest uiteenlopende type complexen hebben zij inmiddels voorzien van een marktwaarde taxatie. Zij zijn in staat om gebruik te maken van alle verschillende waarderingspakketten die in de markt beschikbaar zijn. Tevens kunnen zij de taxaties uitvoeren op basis van de full-versie taxatie of de markttechnische taxatie update.

Door deze taxatie uit te besteden aan Previcus Vastgoed beschikt u ruim op tijd over de juiste marktwaarde taxatie en kunt u uw jaarrekening tijdig laten vaststellen.

NEN 2580

De NEN 2580 is de norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. De norm beschrijft diverse soorten van oppervlakten en inhouden, maar in praktijk worden met name de termen ‘Gebruiksoppervlakte’ voor woningbouw en ‘Verhuurbaar vloeroppervlakte’ voor utiliteitsbouw gehanteerd.

De verplichting voor het inmeten van het bezit op basis van de NEN 2580 gold voor zowel woningcorporaties als gemeenten vanaf 1 januari 2022. Voor woningcorporaties is deze verplichting inmiddels uitgesteld tot 31 december 2022. Voor gemeenten is deze verplichting niet uitgesteld, waardoor woningcorporaties gebruik kunnen maken van de inventarisatie gegevens van de gemeenten.
De gemeenten zijn verplicht om de WOZ waarden voor woningcorporaties te bepalen op basis van de Gebruiksoppervlakte en de woningcorporaties moeten de marktwaarde in verhuurde staat bepalen op basis van de Gebruiksoppervlakte. Het doel hiervan is om een uniforme en transparante waardering mogelijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens en er is vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden en kosten. Bij de verkoop én verhuur van woningen wordt het NEN 2580 meetrapport een verplicht onderdeel.

Energielabels

Met een energielabel kunnen kopers en/of huurders in één oogopslag zien of een woning energiezuinig is of niet. Een energiezuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2 uitstoot.

Naast dat het informatie verschaft over de woning is het ook verplicht om bij verkoop en verhuur te beschikken over een geldig energielabel. Dit is per 1 januari 2021 volgens de NTA 8800. Deze methode is van toepassing op zowel woningbouw als utiliteitsbouw en geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Deze nieuwe methode wordt dus overkoepelend en gaat gelden in de plaats van alle verschillende bestaande methoden.

Het definitieve energielabel wordt uitermate belangrijk voor het bepalen van de huurprijzen. Het energielabel (A++ t/m G) is van groot belang voor het huurpunten en dus voor de maximaal redelijke huur. Hoe beter het energielabel, hoe hoger de maximale huur.

De gecertificeerde EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D adviseurs van Previcus Vastgoed kunnen uw portefeuille controleren volgens de nieuwe richtlijnen en voorzien van een definitief energielabel. Zo kunt u weer tien jaar vooruit.

WWS-punten controle

Het woningwaarderingsstelsel voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Het wordt ook wel het puntensysteem genoemd, want elk onderdeel van de woning, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte of de staat van het sanitair, krijgt punten. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Hoe hoger de kwaliteit, dus hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. De WWS-punten kunnen worden afgezet tegen de WOZ waarden. Op deze manier kan gecontroleerd worden of de WWS-punten en de WOZ waarden in een lijn liggen en dus correct zijn.

Actuele referenties

alle referenties

Gratis QuickScan

Werkt u op dit moment met een andere partij samen of doet u het vooroverleg en de controles zelf? Dan bieden wij u graag een geheel kosteloze Quick Scan aan.

Middels de Quick Scan wordt een globale controle uitgevoerd, waarmee aangetoond kan worden of er een besparing gerealiseerd kan worden. U krijgt middels deze Quick Scan een goed beeld of de waarden in het bestand correct zijn vastgesteld.

contact

Meerjarige WOZ waarde controle door externe partij loont!

Dat ondervond Willem Bijl van Woonservice Meander de afgelopen belastingjaren.

het hele artikel

Waarom Previcus Vastgoed?

 1. Specialist in vastgoed taxaties
 2. Financieel voordeel door WOZ controles
 3. Al ruim 10.000 tevreden klanten gingen u voor
 4. Persoonlijke service
 5. Eerste in Nederland met deze dienstverlening