Winactie: Win een OZB vrij jaar!

Laat de WOZ waarde gratis door ons controleren en maak kans op een OZB vrij jaar!

Twijfelt u over de WOZ waarde? Previcus Vastgoed is gespecialiseerd in de Wet WOZ en helpt al sinds 2003 geheel kosteloos particulieren en bedrijven met de WOZ controle. Door de jarenlange ervaring van ons team, bestaande uit gespecialiseerde juristen en taxateurs, kunnen wij elke particulier, ondernemer of investeerder optimaal van dienst zijn.

Het is belangrijk om de nieuwe WOZ waarde voor 2017 goed te controleren. Het belang van een correcte WOZ waarde is groot als u nagaat dat de waarde gekoppeld is aan diverse belastingen. En belasting, daarvan betaalt u natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk! Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als u dit jaar helemaal geen OZB hoeft te betalen. Meldt u vandaag nog aan via het intakeformulier op deze actiepagina en maak kans op een OZB vrij jaar!

Helemaal gratis, hoe kan dat?

WOZ bezwaar maken en deelnemen aan deze actie is geheel kosteloos.  Wanneer Previcus WOZ bezwaar maakt tegen de hoogte van uw WOZ waarde en dit bezwaar wordt gegrond verklaard, is uw gemeente wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard? Dan nemen wij de kosten voor onze rekening. Het kost u dus helemaal niets.

Hoe kunt u deelnemen aan deze actie?

Vul het intakeformulier onder aan deze pagina in. Let op: alleen het intakeformulier op deze actiepagina is een geldige deelname aan deze actie. Bij gebruik van een ander intakeformulier maakt u geen kans op een OZB vrij jaar. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsmail met daarin een blanco machtiging. U dient de machtiging getekend samen met een kopie van het aanslagbiljet aan ons retour te sturen. Wij koppelen deze stukken aan uw online dossier en om de bezwaartermijn van 6 weken veilig te stellen zal er een bezwaarschrift worden ingediend bij uw gemeente. Onze taxateurs zullen gedurende het jaar het bezwaar verder motiveren. U kunt tot en met 11-4-2017 deelnemen aan deze actie. De winnaar van deze actie wordt op woensdag 26 april bekend gemaakt. Like onze Facebook pagina om te zien of u de gelukkige winnaar bent, of bekijk regelmatig onze website. De actievoorwaarden vindt u onder aan deze pagina.

U mag zoveel aanslagbiljetten indienen als u wilt, mits deze van een juiste machtiging zijn voorzien. Let hierbij op dat meerdere objecten op één aanslagbiljet als één enkele intake geldt. Het totale OZB bedrag van het aanslagbiljet wordt uitgekeerd aan de winnaar. Uitsluitend het OZB bedrag op het winnende aanslagbiljet zal worden uitgekeerd.

Like ons op Facebook

Actievoorwaarden

 • De actie loopt van 28-2-2017 tot en met 11-4-2017.
 • Vul het intakeformulier in zoals vermeld staat op onze actiepagina op onze website. Let op: gebruik van een ander intake formulier dan het intake formulier op deze actiepagina is geen geldige deelname aan de actie. U maakt dan geen kans op een OZB vrij jaar.
 • Na het invullen van het intakeformulier ontvangt u van ons een bevestigingsmail met het verzoek een kopie van uw aanslagbiljet en een getekende volmacht aan ons retour te sturen. Let op: er is pas sprake van een geldige deelname aan de actie als wij van u een getekende volmacht + een kopie van het aanslagbiljet retour ontvangen.
 • U dient binnen 6 weken na dagtekening zoals op het aanslagbiljet staat vermeld de aanslag en volmacht naar Previcus Vastgoed toe te sturen. Aanvragen die te laat worden ingediend komen niet in aanmerking voor de winactie.
 • Let op: Als uw aanvraag niet aan een van bovenstaande eisen voldoet komt u niet in aanmerking om kans te maken op een OZB vrij jaar.
 • Medewerkers en/of directe familie van werknemers van Previcus Vastgoed zijn uitgesloten van deelname.
 • De winnaar van de actie zal met naam, toenaam en winnend bedrag via onze website en/of social media kanalen bekend worden gemaakt op woensdag 26 april 2017.
 • Previcus Vastgoed B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde beeldmateriaal omtrent de winactie/winnaar te plaatsen op haar website en/of social media kanalen.
 • De winnaar krijgt uitsluitend het OZB bedrag op het winnende aanslagbiljet uitgekeerd. Andere belastingen op de gemeentelijke beschikking (o.a. rioolheffing, watersysteemheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en BIZ) zijn uitgesloten van uitbetaling.
 • Het winnende bedrag wordt op een rekeningnummer naar keuze van winnaar overgemaakt.
 • Previcus Vastgoed B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Tip een vriend