Vastgoedbeleggers met bestaande bouw

Vastgoedbeleggers met bestaande bouw

Previcus Vastgoed is dé specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Een degelijke controle van uw portefeuille zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste WOZ waarden.

Aan het einde van het jaar worden de conceptwaarden voor het daaropvolgende belastingjaar bekend gemaakt. Dit is hét moment om in vooroverleg te gaan met de gemeente. Dit vooroverleg kunnen wij voor u verzorgen. In overleg met de gemeente wordt er naar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen die in het belang is van alle betrokken partijen. Er wordt rekening gehouden met wat voor u wenselijk is.
Door deze gedegen controle ervaart u als vastgoedbelegger een groot aantal voordelen.

  • U beschikt snel over de correcte WOZ waarden;
  • Het contact met de gemeente blijft goed;
  • Er is in de meeste gevallen geen bezwaarprocedure nodig;
  • Financieel voordeel.

NEEM CONTACT OPREFERENTIES