WOZ-procedures voor de sportbranche

In de eerste drie maanden van het jaar versturen de meeste gemeenten de OZB-aanslag met daarin de nieuwe WOZ-waarde van uw sportcomplex. Deze WOZ-waarde is de basis voor een aantal belastingen. Bij Previcus kunnen we controleren of de WOZ-waarden van uw voetbalvelden, hockeyclub, korbalclub of andere sportcomplexen correct zijn vastgesteld. In veel gevallen blijken deze waarden namelijk te hoog te zijn.

Previcus, uw partner in WOZ-procedures

Voor ons is het niet alleen het eindresultaat dat telt, maar ook de weg ernaartoe. Juist door samen te werken, komen we tot eerlijke oplossingen waar iedereen tevreden mee is. Uiteindelijk is ons gemeenschappelijke doel hetzelfde: een nauwkeurige en passende WOZ-waarde.


Binnen de sportsector is Ramin onze deskundige. Met zijn expertise in dit vakgebied, is hij de vertrouwde partner waarop u kunt rekenen.

Cover voor

Besparingsmogelijkheden in de sportbranche

Correcte BTW-toepassing
Sportaccommodaties in eigendom van de gemeente, waar sportclubs de locatie gebruiken, dienen exclusief btw gewaardeerd te worden. Helaas worden ze vaak nog steeds inclusief btw gewaardeerd. Bovendien dienen grasvelden altijd exclusief btw gewaardeerd te worden.

Kantine als onderdeel van een groter complex
In veel gevallen wordt er geen rekening gehouden met de groottecorrectie, of wordt deze onjuist toegepast. Dit gebeurt vooral wanneer de kantine of kleedkamers slechts een onderdeel vormen van een groter complex.

Kleedkamers en kantine als één geheel
Een clubhuis moet als één geheel gewaardeerd worden. Veel gemeenten waarderen nog steeds de kantine, kleedkamers, enzovoort als afzonderlijke onderdelen, wat leidt tot een onterecht hogere waardering.

Terugloop in ledenaantal
Veel sportclubs kampen met een afname van het ledenaantal. Dit dient ook te worden weerspiegeld in de WOZ-waardering, aangezien het object niet optimaal wordt gebruikt. De accommodatie was oorspronkelijk bedoeld voor meer leden dan er momenteel zijn.

Restwaarde en levensduur
Hanteren van te hoge restwaarde en te lange levensduur voor panden die al zijn afgeschreven.

Waardering van de grond
De grond wordt niet altijd op de juiste manier gewaardeerd.

Cover voor

De klanten gingen u voor

Zakelijk WOZ-bezwaar

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op. Samen zorgen we ervoor dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. Let op, u heeft maar 6 weken de tijd na ontvangst van het aanslagbiljet om de bezwaarprocedure te starten.

Cover voor Zakelijk WOZ-bezwaar