Samen met gemeenten tot een passende WOZ-waarde komen

Als eerste en grootste WOZ-gespecialiseerd bureau van Nederland denkt men vaak direct aan de WOZ-bezwaren die wij voeren voor onze opdrachtgevers. Wat veel mensen niet weten is dat we voor zakelijk vastgoed met bijna alle gemeenten samenwerken vóórdat de WOZ-waarde voor niet-woningen wordt vastgesteld. Ook als er een bezwaar loopt over een bedrijfspand of een ander zakelijk object is er veel contact en uitwisseling van informatie met de gemeente. Het vaststellen van de juiste WOZ-waarde van een bedrijfspand of incourant object vergt namelijk veel kennis en bezit van de juiste data. Een goede samenwerking heeft hierbij voor alle partijen meerwaarde.

Spil tussen gemeente en opdrachtgever

Voor gemeenten kan het handig zijn dat onze WOZ-taxateurs worden ingehuurd. De WOZ-taxateurs van Previcus weten welke gegevens een taxateur van de gemeente nodig heeft. Ook kunnen ze vooraf inschatten wat de WOZ-waarde zou moeten zijn. Met deze kennis en informatie kunnen we voorkomen dat er een bezwaarprocedure wordt gestart en kan de gemeente veel tijd besparen. Daarom is de visie van Previcus gericht op partnerschap en samenwerking. Wij stellen ons op als waardevolle partner voor zowel onze opdrachtgever als voor de gemeente. Dat is de meerwaarde van samen.

“Een passende WOZ-waarde voor opdrachtgever en gemeente met Previcus als gespecialiseerd partner “

Eerst denken, dan bezwaar

We willen de gemeente niet onnodig belasten met WOZ-bezwaren. Daarom voeren we eerst een WOZ-portfolioanalyse uit om te bepalen of bezwaar maken zin heeft. Zo besparen we iedereen tijd en moeite. Bij de gemeente en de opdrachtgever, maar ook bij onszelf. 

Dat maakt uiteindelijk van Previcus een partner in WOZ.