Direct bezwaar maken

Eigenwoningforfait te hoog

Eigenwoningforfait te hoog? Previcus maakt gratis bezwaar!

De gemeente is verplicht jaarlijks de WOZ waarde van alle woningen en bedrijfspanden opnieuw vast te stellen. Omdat de WOZ waarde als grondslag voor allerlei soorten belastingen geldt, is het belangrijk deze waarde grondig te controleren om te voorkomen dat je teveel betaalt. Een lagere WOZ waarde resulteert in onder meer een lagere aanslag inkomstenbelasting, Onroerendezaakbelasting – OZB, waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Is jouw eigenwoningforfait te hoog?

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde van de woning dat bij het inkomen moet worden opgeteld. Gemeenten gaan regelmatig de mist in bij het vaststellen van de WOZ waarde. Volgens de Waarderingskamer gebeurt dit zelfs in 40% van de gevallen. Previcus neemt de WOZ waarde van jouw woning daarom graag eens onder de loep.

Maak direct bezwaarReferenties
Tip een vriend