WOZ bezwaar in Amsterdam

Heeft u de WOZ beschikking van 2018 al ontvangen en is de WOZ waarde van uw woning in Amsterdam te hoog? Wij maken al sinds 2003 gratis WOZ bezwaar voor particulieren en bedrijven in Amsterdam!

Waarom gratis WOZ bezwaar Amsterdam?

Wanneer uw WOZ bezwaar gegrond wordt verklaard, is de gemeente Amsterdam wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden. Dit staat wettelijk vastgelegd in artikel 7:15 Awb en het besluit proceskosten bestuursrecht. Wanneer het WOZ bezwaar in Amsterdam niet gegrond wordt verklaard, dan is dan ons risico. 100% kosteloos dus!

WOZ waarde in Amsterdam

De gemeente Amsterdam verstuurt in 2018 de meeste beschikkingen met een dagtekening van 28-02-2018. U heeft dan tot 11-04-2018 de tijd om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ waarde. Let wel, de gemeente Amsterdam verstuurt haar beschikkingen in etappes, dit houdt in dat er ook andere dagtekeningen mogelijk zijn. Bekijk uw aanslagbiljet goed en maak binnen 6 weken na dagtekening bezwaar. Wees dus op tijd! In 2017 stond de gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Amsterdam op € 290.000,00. Is uw WOZ waarde passend bij uw woning in Amsterdam? De onroerende zaakbelasting die u dient te betalen is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. In de gemeente Amsterdam wordt voor belastingjaar 2018 met de volgende percentages gerekend:

Woning: 0,04139% Eigenarenbelasting (OZBE)
Niet-woningen: 0,16151% Eigenarenbelasting (OZBE) en 0,12912% Gebruikersbelasting (OZBG)

Het is dus van belang dat uw WOZ waarde juist wordt vastgesteld. Een te hoge WOZ waarde betekent dat u te veel belasting betaalt!

Heeft u te maken met de erfpachtregeling? Lees dan ons artikel Ophef over wijzigingen van de erfpachtregeling

Hoe werkt WOZ bezwaar maken bij Previcus?

1. U meldt zich eenvoudig aan via onderstaand intake formulier.
2. U krijgt op het ingevulde e-mailadres een volmacht toegestuurd welke u kunt ondertekenen.
3. Er wordt een bezwaarschrift verstuurd naar uw gemeente.
4. Na aanmelding wordt er een online dossier voor u aangemaakt, waar u het hele proces kunt volgen.
5. Het bezwaarschrift wordt beoordeeld en nader toegelicht.
6. Als laatste volgt de uitspraak. Hier heeft de gemeente Amsterdam een kalenderjaar de tijd voor.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Hoogste slagingskans: Ruim 89% wordt gegrond verklaard
  2. Bespaar uzelf werk, tijd en geld
  3. Eerste in Nederland met het gratis bezwaar concept
  4. Al ruim 10.000 mensen gingen u voor
  5. Online toegang tot uw dossier