Werkwijze

Hoe geeft Previcus Vastgoed vorm aan uw WOZ bezwaar procedure?

1 – Aanmelden

U meldt zich gemakkelijk aan via het intakeformulier op onze website. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch bij ons aanmelden. U krijgt de benodigde stukken per e-mail of per post toegezonden. Let op! Er moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar gemaakt worden. Het indienen van bezwaar schort de betaling niet op.

2 – Machtigen

Na de aanmelding via het intakeformulier wordt er een online dossier aangemaakt en ontvang u, op het door u ingevoerde e-mailadres, van ons een welkomstmail. Bijgesloten zit een volmacht welke ondertekend dient te worden door de persoon waaraan de beschikking is geadresseerd. Hiermee machtigt u Previcus B.V. de bezwaarprocedure te voeren. Daarnaast is een informatieformulier met daarop enkele vragen over onder andere de onderhoudstoestand van het object bijgesloten. Na ontvangst van de ondertekende volmacht, het aanslagbiljet en het aanvullend informatieformulier worden deze stukken aan het dossier toegevoegd.

3 – Bezwaarschrift

Om de bezwaartermijn veilig te stellen, wordt er in ieder geval een beknopt WOZ bezwaarschrift naar de gemeente / samenwerking gestuurd. In dit beknopt bezwaarschrift geven wij aan dat er bezwaar gemaakt wordt tegen de hoogte van de WOZ waarde. Tevens wordt bij de gemeente het taxatieverslag* opgevraagd. Dit taxatieverslag hebben wij nodig om de juistheid van de WOZ waarde te beoordelen.

4 – Online dossier

Omdat in het beknopt bezwaarschrift slechts enkele argumenten worden aangedragen, wordt er later in het jaar een aanvullend bezwaarschrift met een meer uitgebreide motivatie naar de gemeente / samenwerking gestuurd. Bij het opstellen van het aanvullend bezwaarschrift houdt onze taxateur zoveel mogelijk rekening met de argumenten die door u bij de aanmelding, of later nog, zijn aangedragen. Mochten wij nog vragen hebben dan wordt er contact met u opgenomen.

5 – Beoordelen

Naar aanleiding van de door ons ingediende motivatie wordt er in de meeste gevallen ook nog een mondelinge toelichting gegeven waarbij nieuwe inzichten aan de gemeente worden gecommuniceerd. Tevens kan het zo zijn dat wij en/of de gemeente ter onderbouwing de situatie ter plekke willen bezoeken. De informatie verkregen tijdens de opname zal in de verdere procedure worden meegenomen. Van deze opname wordt u voortijdig op de hoogte gebracht.

6 – Uitspraak

De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Zodra de uitspraak bij ons bekend is, wordt deze aan uw online dossier gekoppeld en ontvangt u direct een e-mailbericht. Een van onze taxateurs zal de uitspraak beoordelen en een advies inzake de beslissing van de gemeente geven. Zodra de uitspraak is beoordeeld, wordt de uitspraak met ons schrijven naar u verstuurd. Wanneer wij niet tevreden zijn met de uitspraak zullen wij kosteloos een beroepsprocedure starten. Ook als u het zelf niet eens bent met de uitspraak dan vernemen wij dit graag en is in overleg wellicht het starten van een beroepsprocedure mogelijk.

* Met DigiD kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via het gemeentelijk loket. Kan dit niet, dan vraagt Previcus Vastgoed dit verslag voor u op na het ontvangen van de benodigde documenten.

Maak direct bezwaar

Samenwerking

Wist u dat wij ook nauw samenwerken met diverse partijen zoals notarissen, makelaars & taxateurs, accountants, woningbouwverenigingen en banken. De doelstelling hierachter is dat een goede samenwerking de dienstverlening voor beide partijen versterkt. Als partner van Previcus kunt u de dienstverlening voor uw cliënten nog verder uitbreiden. Met het verlagen van de WOZ waarde biedt u uw klanten een extra service. Bent u benieuwd met wie wij op dit moment al samenwerken, lees dan meer op onze volgende pagina. Heeft u vragen of interesse, neem dan direct contact met ons op.

Lees verderContact
partners-woz-bezwaar-previcus

icon-inbox

Download hier de volmacht en het aanvullend informatieformulier.

icon-munten

Gratis hoe kan dat?

icon-chat-2

Wilt u contact met een van onze medewerkers?

Vanaf het eerste contact een duidelijke toelichting van de acties die worden uitgevoerd. Alles wordt voor je geregeld.