Nieuwe eigenaar

Is de WOZ waarde hoger dan de koopprijs?

Heeft u onlangs een huis gekocht maar is de WOZ waarde hoger dan de koopprijs? Dit komt vaak voor en Previcus Vastgoed heeft hieromtrent ruime ervaring opgedaan.

De WOZ beschikking is op naam van de vorige eigenaar verzonden maar u wilt graag een beschikking op uw naam omdat u het niet eens bent met de WOZ waarde. Previcus kan een beschikking op uw naam aanvragen en WOZ bezwaar maken tegen de opgelegde waarde. Een dergelijk bezwaar is vaak succesvol omdat het transactiecijfer veelal lager ligt dan de WOZ waarde van het object. De OZB belasting is vaak al verrekend bij de overdracht door de notaris maar een lagere WOZ waarde is ook gunstig bij de aangifte inkomstenbelasting inzake het eigen woningforfait.

Om deze procedure op te starten hebben wij de volgende documenten van u nodig: machtiging, aanvullende informatie en kopie akte van levering.

Maak direct bezwaarContact

Nieuwe woning gekocht! Wat nu?

Heeft u onlangs een nieuwe woning gekocht, dan dient u daar belasting over te betalen. De WOZ waarde van de woning is van grote invloed op een groot aantal belastingen. Bij het passeren van de akte houdt de notaris rekening met de verrekening van de onroerendezaakbelating. Vanaf het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u zelf van de gemeente een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen. In ons artikel ‘Nieuwe woning gekocht! Wat nu?’ leest u meer over de te betalen belastingen voor uw nieuwe woning.

Lees verder
WOZ-besparingstip voor nieuwe huis eigenaren