Erfbelasting

WOZ waarde van grote invloed op hoogte erf- of schenkbelasting

Heeft u een erfenis of schenking ontvangen waar een woning of bedrijf onderdeel van uitmaakt, dan dient u de WOZ waarde van deze onroerende zaak op te geven bij de aangifte. De te betalen belasting is afhankelijk van uw relatie met de schenker of overledene alsmede de hoogte van de schenking of erfenis.

Wanneer de waarde van de erfenis lager ligt dan de vrijstelling die voor u van toepassing is, dan betaalt u geen erfbelasting. Afhankelijk van de hoogte van de vrijstelling betaalt u belasting over het overige gedeelte. Dit tarief* ligt tussen de 10 en 40 procent van de waarde van de erfenis.

Voorbeeld: Een verlaging van € 25.000,00 levert u een besparing van € 7.500,00 op bij 30% erfbelasting.

Een te hoge WOZ waarde leidt dus automatisch tot een fors hogere aanslag erfbelasting. Het is dan ook belangrijk de WOZ waarde goed te laten controleren en indien nodig WOZ bezwaar aan te laten tekenen. Hoe lager de WOZ waarde, hoe lager de aanslag erfbelasting

*Bekijk op de website van de belastingdienst welk tarief voor u van toepassing is.

Maak direct bezwaarContact
erfbelasting-woz-bezwaar-previcus

Alles over erfbelasting en schenkbelasting

Erft u een koopwoning dan krijgt u te maken met erfbelasting. Waar moet u aan denken als u een koopwoning erft? Hoeveel vrijstelling heeft u voor de erfbelasting en wat kan een verlaging van de WOZ-waarde u financieel opleveren? Lees ons artikel ‘Erfbelasting en Schenkbelasting’.

Lees verder

Wij verlagen uw aanslag erfbelasting

Omdat de WOZ beschikking in eerste instantie aan de overledene is opgelegd vraagt Previcus een WOZ beschikking aan op uw naam.

Wij kunnen twee verschillende procedures aanbieden: de regulier procedure en de verkorte procedure.

De verkorte procedure

Bij de verkorte procedure vraagt Previcus middels een uitgebreid schrijven een nieuwe beschikking aan en zal deze direct worden voorzien van argumentatie voor een lagere WOZ waarde. Deze procedure duurt slechts 8 – 10 weken en kost € 475,00 exclusief BTW. Na ontvangst van de nieuwe WOZ beschikking wordt gekeken of de waarde is verlaagd naar de gevraagde waarde. Is dit niet het geval dan start Previcus alsnog kosteloos een bezwaarprocedure en vervalt de € 475,00 ex BTW.

Benodigde documenten: machtiging, aanvullende informatie, oorspronkelijke aanslag en verklaring van erfrecht.

De reguliere procedure

Previcus vraagt een beschikking aan op naam van u of de erfgenamen. De gemeente heeft 8 weken de tijd om de nieuwe beschikking aan te maken en naar ons te verzenden. Wanneer wij de nieuwe beschikking hebben ontvangen, controleren wij de waarde en maken indien nodig kosteloos WOZ bezwaar. Het bezwaar zal meegenomen worden in de reguliere bezwaarafhandeling wat ongeveer een jaar kan duren voordat u uitsluitsel heeft over de definitieve waarde.

Benodigde documenten: machtiging, aanvullende informatie en verklaring van erfrecht.

Veelgestelde vragen: ik erf een koopwoning, wat nu?

  • Een of meerdere erfgenamen

Indien u de enigste erfgename bent dan kunt u ervoor kiezen om de woning te houden. U kunt er ook voor kiezen om de woning te verkopen. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn dan kan de woning verkocht worden om op deze manier de nalatenschap in geld te kunnen verdelen. Als u de woning wilt houden dan kunt u de andere erfgenamen uitkopen.

  • Hypotheek

Op het moment dat u de erfenis onvoorwaardelijk accepteert, dan bent u ook aansprakelijk voor de schulden. De hypotheek die eventueel nog op het huis staat is onderdeel van deze schuld. Indien er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek verbonden is, kan de hypotheek in het gunstigste geval heel of gedeeltelijk worden afgelost. Voor meer informatie hierover, neem contact op met de hypotheekverstrekker.

  • Erfbelasting en inkomstenbelasting

Als u een woning erft, dan krijgt u mogelijk met twee soorten belastingen te maken: erfbelasting en inkomstenbelasting. Voor de erfbelasting over een woning wordt er uitgegaan van de WOZ waarde min de hypotheekschuld. Voor de aangifte mag u kiezen welke WOZ waarde u opgeeft, de WOZ waarde in het jaar van overlijden of de WOZ waarde in het jaar ná overlijden.

De inkomstenbelasting is afhankelijk van of u in de woning gaat wonen, de woning gaat verhuren of dat de woning tijdelijk leeg staat. Wanneer u in de woning gaat wonen dient u dit aan te geven in box 1. Gaat u er niet zelf in wonen, dan geldt het tarief van box 3.

  • Moet er al erfbelasting betaalt worden voordat het huis verkocht is?

Ja, normaal gesproken we. Indien u de erfbelasting niet kunt betalen dan kunt u 4 maanden uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling voor 12 maanden.