Agrarisch objecten

Laat uw WOZ waarde controleren

Als eigenaar van een agrarisch object ontvangt u ook een WOZ beschikking. Tegenwoordig wordt de WOZ waarde steeds vaker als ijkpunt voor verschillende belastingen gehanteerd. Het belang van een correcte WOZ waarde is dus groot.

Redenen om WOZ bezwaar te maken

Agrarische taxaties zijn complex en veel agrarische objecten worden dan ook te hoog gewaardeerd. Veelal worden agrarische objecten gewaardeerd aan de hand van de landelijke agrarische taxatiewijzer waarbij gekeken wordt naar de objectkenmerken (de staat, bouwmaterialen, leeftijd) van de opstallen. Wij geven u een aantal redenen waardoor de WOZ waarde van uw agrarisch object vaak verkeerd wordt vastgesteld. Des te belangrijk dus om uw WOZ waarde door ons te laten controleren.

  • Er wordt vaak gebruik gemaakt van verkeerde objectkenmerken als de staat, bouwmaterialen en de leeftijd van het object.
  • Er wordt vaak te weinig rekening gehouden met de marktsituatie binnen agrarische sectoren. Denk hierbij aan de crisis binnen de sectoren melkvee- en de varkenshouderij.
  • Ook wordt er soms niet voldoende rekening gehouden met de woondelenvrijstelling. Dit houdt in dat alle objectonderdelen, die dienen om te wonen, vrijgesteld worden van gebruikersbelasting, OZB G. Vaak wordt er te weinig grondoppervlak toegekend aan de tuin waardoor de heffingsgrondslag te hoog wordt aangehouden.
Maak direct bezwaarContact

Referentie: Lagere WOZ waarde voor veehouder

Previcus Vastgoed wist de WOZ waarde te verlagen waardoor de veehouder een aanzienlijk bedrag terug gekregen.

Waarom Previcus Vastgoed?

  1. Succesvolle besparingen in de agrarische sector
  2. Eerste in Nederland met deze dienstverlening
  3. Slagingspercentage van ruim 83%
  4. Persoonlijke service en volledig inzicht via uw online dossier

Geheel kosteloos

Previcus helpt al jaren bedrijven bij het controleren van alle WOZ gerelateerde belastingen. Wij zijn gespecialiseerd in het bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde. Onze taxateurs beschikken over technische kennis van de gemeentelijke taxatiesystemen en de taxatie normen Wet WOZ waardoor wij uw agrarisch object kunnen beoordelen zonder dat u daar enige tijd in hoeft te steken. Graag controleren wij voor u de aanslag OZB en de vastgestelde WOZ waarde en maken indien nodig bezwaar.

Wij kunnen onze dienstverlening geheel kosteloos aanbieden. Op het moment dat wij een bezwaarprocedure winnen ontvangen wij een kostenvergoeding vanuit de gemeente. Verliezen wij de procedure dan is dat ons risico. Het kost u in elk geval niets. Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt zich ook direct kosteloos aanmelden via onderstaande knop.