Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik zie dat de dienst van Previcus Vastgoed mij helemaal niets kost. Zit er ergens een addertje onder het gras?

Nee, de dienst van Previcus Vastgoed is helemaal gratis. Wij werken volgens het principe ‘Geen besparing, geen kosten’. Wanneer u een specialist inhuurt om namens u de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen uw WOZ beschikking te voeren, kan deze in het beroepschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Het Besluit proceskosten bestuursrecht verplicht de gemeente om de door u gemaakte kosten te vergoeden wanneer de WOZ waarde wordt verlaagd. Previcus Vastgoed garandeert u dat vanwege onze efficiënte werkwijze deze vergoeding al onze kosten dekt. Op deze manier bent u als belanghebbende dus geheel kosten neutraal.

Mocht het zo zijn dat de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan neemt Previcus Vastgoed de gemaakte kosten uiteraard geheel voor haar rekening. Deze kostenvergoeding is geregeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Ik kan ook gewoon zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden aan Previcus Vastgoed?

U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Previcus Vastgoed bezit kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Ook stellen wij, wanneer nodig, een taxatierapport op waardoor de slagingskans toeneemt. Uiteraard vallen ook deze kosten binnen de vergoeding van de gemeente, waardoor ook dit u niks kost. Daarnaast hebben de specialisten van Previcus Vastgoed ook inzicht in alle verkochte woningen in uw gemeente.

Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen u WOZ beschikking, dient dit binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ beschikking te worden gedaan bij de gemeente.

Het is langer dan zes weken geleden dat ik mijn WOZ beschikking heb gekregen, maar ik wil toch nog bezwaar aantekenen. Kan dat?

Hiervoor gelden aparte regels. Als u de enige eigenaar bent van het object waartegen u bezwaar wilt aantekenen moet de waarde minstens 20% te hoog zijn vastgesteld wilt u om vermindering kunnen verzoeken. Zijn er meerdere eigenaren bij het object betrokken dan zijn er extra mogelijkheden. Als u ons een mail stuurt naar info@previcus.nl waarin u uw situatie beschrijft dan informeren wij u graag hoe verder te handelen.

Kan ik Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen?

Ja, u kunt Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen: woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enzovoorts.

Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ waarde is verlaagd?

Wanneer u de documenten die wij nodig hebben heeft opgestuurd stelt een van onze juridisch specialisten gelijk een bezwaarschrift op. Hoe lang het daarna duurt is afhankelijk van de gemeente. Deze is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk ontvangt u de uitspraak vaak eerder.

Wat gebeurt er als de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift negatief is?

U krijgt van ons meteen bericht over de uitspraak. Onze deskundige zal u dan adviseren over het al dan niet in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de rechtbank.

De bezwaarprocedure heb ik zelf gevoerd en de gemeente is niet toegekomen aan mijn bezwaar. Kan ik Previcus Vastgoed alsnog inschakelen voor de beroepsprocedure bij de rechtbank?

Natuurlijk kan dat. In overleg met Previcus Vastgoed kunnen wij ook de beroepsprocedure kosteloos voor u opstarten.

Wij hebben halverwege het jaar een huis gekocht. Kan ik dan nog steeds bezwaar maken tegen de WOZ waarde?

Ja dat kan. Wij kunnen voor u de WOZ beschikking opvragen bij de gemeente en dan nog binnen zes weken na ontvangst bezwaar maken.

 

Ik wil graag mijn aangifte inkomstenbelasting opgeven. Daarvoor moet ik de WOZ waarde van mijn huis invullen, maar daar heb ik momenteel een bezwaarschrift tegen lopen. Kan dat alsnog?

Ja, u kunt in het huidige jaar gewoon bezwaar maken tegen de WOZ waarde omdat u bij het invullen van de inkomstenbelasting niet moet uitgaan van de WOZ waarde van het huidige jaar maar van vorig jaar. U vult dus de vastgestelde WOZ waarde van vorig jaar in bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

Hoe lang blijft de volmacht rechtsgeldig?

Wanneer u de volmacht ondertekend dan blijft deze geldig gedurende het betreffende belastingjaar. Wilt u het jaar erna opnieuw bezwaar maken tegen de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde, dan dienen wij opnieuw een machtiging en aanslagbiljet van u te ontvangen.