Bezwaar WOZ Utrecht

Bezwaar WOZ in Utrecht

Met dagtekening 31-01-2018 hebben alle huizenbezitters in de gemeente Utrecht van de BghU de WOZ beschikking ontvangen. Is de WOZ waarde wel correct vastgesteld? Wanneer de WOZ waarde te hoog is vastgesteld betaalt u te veel belasting. Al sinds 2013 maakt Previcus Vastgoed namens particulieren en bedrijven in de gemeente Utrecht gratis bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde

100% kosteloos, hoe kan dat?

Wanneer wij namens u WOZ bezwaar indienen bij de BghU en het bezwaar wordt gegrond verklaard, dan betaald de gemeente Utrecht onze kosten. Wanneer het WOZ bezwaar door de BghU ongegrond wordt verklaard, dan is dat ons eigen risico. WOZ bezwaar is bij ons altijd kosteloos!

WOZ waarde in Utrecht

De BghU verstuurt namens de gemeente Utrecht in 2018 de meeste beschikkingen met een dagtekening van 31-01-2018. U heeft dan tot 14-03-2018 de tijd om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ waarde. In 2017 stond de gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Utrecht op € 235.000,00. In totaal kent de gemeente Utrecht ruim 171.351 WOZ objecten waartegen in 2017 slechts door 2,6% van de woningeigenaren bezwaar is gemaakt tegen een te hoge WOZ waarde.

De onroerende zaakbelasting die u dient te betalen is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Bij de BghU rekenen ze voor de gemeente Utrecht in 2018 met de volgende percentages:

Woning: 0,0912% Eigenarenbelasting (OZBE)
Niet-woningen: 0,3173% Eigenarenbelasting (OZBE) en 0,2563% Gebruikersbelasting (OZBG)

Het is dus van belang dat uw WOZ waarde juist wordt vastgesteld. U betaalt al snel te veel belasting!

Hoe werkt het?

 1. U meldt zich gemakkelijk aan via onderstaand intake formulier.
 2. U ontvangt van ons een volmacht en aanvullend informatieformulier op het door u opgegeven e-mailadres.
 3. Er wordt door ons een online dossier voor u aangemaakt. U kunt de hele procedure op deze manier online volgen.
 4. Vervolgens versturen wij een WOZ bezwaar naar BghU om de bezwaartermijn veilig te stellen.
 5. Onze taxateurs beoordeeld de WOZ waarde en sturen indien nodig een aanvullend bezwaar naar de BghU.
 6. Als laatste volgt de uitspraak. Hier heeft de BghU een kalenderjaar de tijd voor.

Waarom Previcus Vastgoed?

 1. Als eerste in Nederland met deze dienstverlening
 2. WOZ specialist sinds 2003
 3. 100% kosteloos voor particulieren
 4. Hoge slagingskans
 5. Uw WOZ waarde kan door het bezwaar hetzelfde jaar niet worden verhoogd