Direct bezwaar maken

Alles over WOZ

Betekenis van WOZ

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. In de Wet WOZ staat beschreven hoe de WOZ waarde moet worden bepaald. Elk jaar worden alle onroerende zaken in Nederland opnieuw gewaardeerd.

Op basis van een groot aantal factoren bepaalt de gemeente de waarde van een object, bijvoorbeeld uw woonhuis en de bijbehorende grond. Ook eventuele bijgebouwen die bij een woning horen, zoals een garage of een schuur, een recreatiewoning of een bedrijfspand vallen hieronder.

De gemeente stelt een WOZ waarde vast, zodat men kan berekenen hoeveel belasting u moet betalen, bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting bij de meeste mensen beter bekend als de OZB. Op de WOZ beschikking die u aan het begin van het jaar ontvangt staat de nieuwe vastgestelde WOZ waarde en de te betalen gemeentelijke belastingen vermeld. Naast de gemeentelijke belastingen wordt de WOZ waarde als grondslag gebruikt voor de volgende belastingen:

  • OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • Verhuurderheffing

Wilt u meer weten over de WOZ waarde in combinatie met bovengenoemde belastingen lees ons artikel ‘Voor welke belastingen wordt de WOZ waarde gebruikt?’

WOZ Alert!

We houden u graag op de hoogte van relevant nieuws omtrent de Wet WOZ, WOZ bezwaar mogelijkheden en marktontwikkelingen. Meldt u aan en voorkom dat u de WOZ bezwaar mogelijkheid misloopt. Wees verzekerd van een nieuwsbrief met meerwaarde!

Vraag nu aan

Minder belasting betalen… Hoe dan?

De WOZ waarde wordt als grondslag gebruikt voor veel belastingen. Is de WOZ waarde te hoog dan is de belasting te hoog. Wilt u meer weten over de WOZ waarde en de impact hiervan op de belasting die u moet betalen? Dan helpen wij van Previcus u daar natuurlijk graag bij. Onze specialisten hebben voor u het E-book geschreven ‘Minder belasting betalen… Hoe dan?’. Dit E-book kunt u via onderstaande download knop downloaden.

E-BOOK DOWNLOADEN

WOZ bezwaar….Waarom niet?!

Waarom niet? U wordt er nooit slechter van! Uw WOZ waarde kan in hetzelfde jaar niet worden verhoogd, alleen maar worden verlaagd. Geen bezwaar is dus eigenlijk geen optie meer. In het E-book WOZ bezwaar… Waarom niet?! leest u alles over een WOZ bezwaar procedure en geven onze specialisten u een aantal tips and tricks voor het opstellen van een bezwaarschrift. U kunt de procedure gratis uitbesteden aan Previcus. Maakt u toch liever zelf bezwaar gebruik dan onze voorbeeldbrief. Download ons E-book via onderstaande download knop.

E-BOOK DOWNLOADEN

De hoogte van de OZB

Bij de gemeentebelastingen is de bekendste de onroerendezaakbelasting, ofwel de OZB. Elke Nederlander die eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt jaarlijks een WOZ beschikking. Op deze WOZ beschikking staat de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde van uw object en het door u te betalen bedrag aan OZB.

Het bedrag dat u moet betalen aan OZB is een percentage van de WOZ waarde. Dit percentage verschilt per gemeente en per type object. Zo betaalt u als eigenaar van een niet-woning in de meeste gevallen een hoger OZB tarief als eigenaar van een woning. In 2020 heeft Amsterdam het laagste OZB tarief met 0,0356% en had Pekela de hoogste met 0,2529%. Het percentage wordt jaarlijks aangepast. Zo stijgt in 2020 de OZB gemiddeld met 5%. Er zijn zelfs 57 gemeenten waarin de stijging meer dan 10% bedraagt.

U kunt gemakkelijk zelf uitrekenen wat u aan OZB moet betalen door de WOZ waarde van uw woning te vermenigvuldigen met het voor u geldende OZB tarief.

Op de website van uw gemeente kunt u zien welk OZB tarief voor u van toepassing is.

icon-check-1

WOZ waarde te hoog vastgesteld?

icon-verrekijker

Is uw vraag nog niet beantwoord?

icon-chat-2

Wilt u contact met een van onze specialisten?

Hoe wordt de WOZ waarde berekend?

Gemeenten voeren een taxatie uit om de WOZ waarde te bepalen. Hiervoor is de marktwaarde het uitgangspunt. Om de marktwaarde te bepalen kijkt de gemeente naar het bedrag wat de woning op zou kunnen brengen bij verkoop op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat is wat we noemen de waardepeildatum. Voor 2020 kijkt de gemeente dus naar de waardepeildatum 1 januari 2019.

De WOZ waarde voor woningen, appartementen en recreatiewoningen wordt bepaald op basis van objectvergelijking. De gemeente vergelijkt uw woning met recentelijke verkopen van vergelijkbare woningen binnen uw gemeente / samenwerking.

De waardevergelijking gebeurt niet handmatig, maar gaat via een computer, hierdoor worden al snel fouten gemaakt in de WOZ waardering. Vraag daarom altijd het taxatieverslag op en controleer deze goed of laat deze door een WOZ specialist controleren! Let hierbij op of de gemeente rekening heeft gehouden met de omgevingsfactoren of de onderhoudstoestand. Wij geven u de belangrijkste redenen om bezwaar aan te tekenen in ons artikel WOZ bezwaar argumenten.

Wij stellen geheel kosteloos een bezwaarschrift WOZ waarde voor u op. Wordt de WOZ waarde met meer dan 20% verlaagd?Dan is het zelfs mogelijk om WOZ waarde bezwaar met terugwerkende kracht in te dienen!

Previcus maakt WOZ bezwaar voor particulieren in heel Nederland, bekijk snel uw unieke gemeente pagina.