WOZ-cursus Previcus geaccrediteerd door NVM voor 6 PE uren

24 februari 2016

Previcus Vastgoed maakt al sinds 2003 met succes bezwaar tegen WOZ-waarden van objecten door heel Nederland. Een groot deel van dit succes is toe te schrijven aan de samenwerking met makelaars die wij in de loop der jaren hebben mogen begroeten.

Cursus
Aan de basis van deze vruchtvolle samenwerking ligt de cursus ‘Wet WOZ’, welke jaarlijks door Michel Uyen, directeur van Previcus, wordt verzorgd. Ook dit jaar staat de cursus weer op de agenda en wel op vrijdag 4 maart. In 2016 hebben wij reeds 20 nieuwe partners mogen begroeten. Zij zullen, alleen of met kantoorgenoten, deelnemen aan de cursus waardoor zij goed voorbereid kunnen gaan taxeren.

Tijdens de cursus wordt de taxatiemethodiek besproken en wordt verdieping gegeven in de Wet WOZ. Daarnaast zal een toelichting worden gegeven op de actualiteiten en de meest recente jurisprudentie. De cursus is geaccrediteerd door het NVM waardoor alle deelnemers 6 PE uren ontvangen.

De samenwerking
De makelaar levert Previcus nieuwe klanten aan en maakt, waar zinvol, een WOZ-taxatierapport op. Previcus neemt de juridische afhandeling voor haar rekening en stelt een bezwaarschrift op waarin de waarde die door de makelaar is bepaald terug komt.

Deelnemen
Bent u nog geen partner van Previcus maar bent u geïnteresseerd in een samenwerking, dan kunt u zich nog tot 29 februari aanmelden voor de cursus. U kunt contact opnemen met Rob van Els via 0485-574444.