Ondernemers opgelet! WOZ waarde cruciaal voor afschrijving vennootschapsbelasting

In het regeerakkoord dat afgelopen jaar werd gepresenteerd door het nieuwe kabinet Rutte III zijn een heel aantal hervormingen doorgevoerd in het belastingstelsel. Voor ondernemers zal de belangrijkste verandering zijn: het beperken van de afschrijving gebouwen in eigen gebruik, welke de vennootschapsbelasting (Vpb) hoger maakt. Door deze maatregel mogen Vpb-ondernemers een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ waarde. Daarnaast zullen ook de tarieven in de vennootschapsbelasting de komende jaren dalen. In 2021 moeten de tarieven verlaagd zijn van 20% naar 16% voor een winst tot €200.000 en van 25% naar 21% voor alles daarboven.

 

Afschrijvingsbeperking sinds 2007

In de wetswijziging ‘Werken aan winst’ is de afschrijvingsbeperking op gebouwen voor ondernemingen ingevoerd. Deze inmiddels al meer dan 10 jaar bestaande wijziging schrijft voor dat slechts tot de bodemwaarde van een pand in eigen gebruik mag worden afgeschreven. De bodemwaarde is een fiscaal begrip en heeft niets te maken met de waarde van de grond of de restwaarde van het gebouw, maar met de WOZ waarde van het pand. Elk jaar stelt de gemeente een WOZ waarde vast voor het bedrijfspand en als onderneming mag voor de inkomstenbelasting als ook voor de vennootschapsbelasting dan afgeschreven worden tot de helft van deze WOZ waarde. De bodemwaarde is dan ook 50% van de WOZ waarde voor panden in eigen gebruik. Voor panden welke verhuurd worden door de onderneming mag niet verder worden afgeschreven dan 100% van de WOZ waarde.

 

Wat houdt de afschrijvingsbeperking precies in?

Het aanschaffen van een bedrijfspand is een forse investering, maar deze investering levert in een flink aantal jaren haar nut op. Omdat het pand meerdere jaren gebruikt wordt kan jaarlijks een bedrag worden afgeschreven op het bedrijfsresultaat. Op deze manier worden de kosten toebedeeld aan de jaren waarin het bedrijfspand een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Het aantal jaren dat kan worden afgeschreven wordt normaliter gelijkgesteld aan de economische levensduur van het pand. De jaarlijkse afschrijving drukt het bedrijfsresultaat waardoor deze mede de grondslag voor de vennootschapsbelasting bepaalt. De afschrijvingsbeperking zorgt er voor dat niet het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde van het pand jaarlijks afgeschreven kan worden op het bedrijfsresultaat maar dat dit beperkt wordt door de bodemwaarde.

 

Nieuwe wetswijziging wat betekent dit voor u?

Over de winst (minus de verrekenbare verliezen) betaalt een onderneming vennootschapsbelasting (Vpb). Deze belasting gaat in het nieuwe regeerakkoord in stappen naar beneden zodat deze in 2021 verlaagd is tot 16% voor een winst tot 200.000 en 21% voor alles daarboven. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven op de winst. Met de nieuwe wetswijziging wordt de bodemwaarde gesteld op de volledige WOZ waarde (100%), voorheen was dit 50% van de WOZ waarde. De afschrijving wordt hierdoor enorm beperkt wat ertoe leidt dat op gebouwen in de BV waarvan de boekwaarde lager is dan de WOZ waarde niet langer kan worden afgeschreven. Dit zorgt ervoor dat de winst van de onderneming, waarover belasting betaalt moet worden, hoog blijft. De verlaging van het Vpb tarief weegt niet op tegen de beperking op de afschrijving. Dit maakt dat een ondernemer nóg kritischer moet zijn bij de beoordeling van de WOZ waarde. Iedere duizend euro minder met betrekking tot de WOZ waarde, leidt direct tot een groter afschrijvingspotentieel.

 

Wet ‘Werken aan winst’ versus de wijzigingen nieuw regeerakkoord

Werken aan Winst Wijziging regeerakkoord Mogelijke besparing na WOZ bezwaar
Restwaarde bedrijfspand € 200.000 € 200.000 € 200.000
Boekwaarde begin boekjaar 2018 € 800.000 € 800.000 € 800.000
WOZ waarde 2018 € 800.000 € 800.000 € 700.000
Bodemwaarde € 400.000 (50% WOZ waarde) € 800.000 (100% WOZ waarde) € 700.000 (100% WOZ waarde)
Jaarlijkse (mogelijke) afschrijving € 20.000 p.j. € 20.000 p.j. € 20.000 p.j.
Totale afschrijving € 400.000 (totale afschrijving over 20 jaar) Geen afschrijving mogelijk € 100.000 (totale afschrijving over 5 jaar)

 

Bezwaar maken?

Bent u van mening dat de WOZ waarde van uw bedrijfspand niet correct is vastgesteld? Laat de waarde controleren door een specialist. Wij van Previcus Vastgoed helpen al meer dan 15 jaar particulieren, bedrijven en instellingen met het controleren en verlagen van de vastgestelde WOZ waarde en alle daaraan gekoppelde belastingen. Benieuwd of wij ook iets voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze specialisten.

ContactReferenties

 

Michel Uijen
Michel Uijen | Algemeen Directeur