Machtiging, wat houdt dit in?

U wilt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of pand. Dit kunnen wij in de meeste gevallen kosteloos voor u uit handen nemen. Onze eerste stap is het bezwaar indienen bij de gemeente. Om dit bezwaar te kunnen maken dienen wij in het bezit te zijn van een recent ondertekende machtiging. Om deze reden zal u zodra wij uw bezwaar ontvangen een e-mail van ons ontvangen met in de bijlage een document. Dit document dient ondertekent te worden door diegene aan wie het aanslagbiljet gericht is. Indien wij geen machtiging ontvangen, zal de gemeente het bezwaar als niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de gemeente het door ons ingediende bezwaar niet in behandeling zal nemen.

Wie heeft inzage in de machtiging?

De machtiging die wij van u ontvangen zal alleen naar de gemeente gestuurd worden om zo bezwaar voor u te kunnen maken. Er zijn geen andere partijen die inzage krijgen in uw machtiging. Het is niet mogelijk om zonder machtiging een bezwaar voor u in te dienen.

Wie ondertekend de machtiging bij een bedrijf?

Wilt u voor uw bedrijf bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? Dan is het van belang dat de gemachtigde binnen het bedrijf de machtiging ondertekend. Deze persoon moet overeenkomen met de gegevens uit het KvK-handelsregister. Bent u gezamenlijk bevoegd dan dienen er ook meerdere handtekeningen op het machtigingsformulier te komen te staan. Bij één handtekening zal de machtiging in het geval van een gezamenlijke bevoegdheid niet rechtsgeldig verklaard worden.

Hoe lang blijft mijn volmacht rechtsgeldig?

Wanneer u de volmacht ondertekend dan blijft deze geldig gedurende het betreffende belastingjaar. Wilt u het jaar erna opnieuw bezwaar maken tegen de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde, dan dienen wij opnieuw een machtiging en aanslagbiljet van u te ontvangen.

Kosteloos, hoe kan dit?

Wanneer wij voor u een bezwaar indienen bij de gemeente, dan zullen zij het bezwaar gegrond of ongegrond verklaren. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan betaalt u helemaal niks, dit is ons eigen risico en nemen wij de kosten voor onze rekening. Wordt het bezwaar gegrond verklaard dan ontvangt u het volledige belastingvoordeel. Het is wettelijk vastgesteld dat wanneer er een specialist als juridische derde partij namens u optreedt, deze een proceskostenvergoeding ontvangt vanuit de gemeente. Meer informatie over de proceskostenvergoeding leest u hier.

Gratis procedure starten?

Wilt u direct een procedure starten? Dat kan door het invullen van ons contactformulier door te klikken op de contact button. Voor vrijblijvend advies kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Ons team met 35 specialisten staat voor u klaar.

Direct woz bezwaarContact

Niels van Dijk
Niels van Dijk | WOZ consulent