Eerste gemeente beschikt

De nieuwe beschikkingsronde voor belastingjaar 2018 komt er weer aan. Hoeveel is uw woning, bedrijfspand of ander onroerend goed dit jaar waard? In 2017 beschikte ruim 75% van alle gemeenten en samenwerkingen op 28-2-2017. Voor 2018 zullen bij de meeste huishoudens, bedrijven en organisaties de beschikkingen rond 28-2-2017 op de mat vallen. Een enkele gemeente en/of samenwerking beschikt eerder of later. Zo is de gemeente Rotterdam al jaren koploper in het als eerste versturen van de beschikkingen.

 

Heeft uw gemeente de WOZ aanslagen al verstuurd?

De volgende gemeenten hebben inmiddels hun eerste beschikkingen verstuurd:

  1. Castricum
  2. Rotterdam
  3. Amsterdam
  4. Eindhoven
  5. Helmond
  6. Wijchen (Munitax)
  7. Delft (RBG)
  8. Utrecht / Nieuwegein (BGHU)
  9. Amersfoort
  10. Veendam

Maar hoe komt het nou dat niet alle gemeenten tegelijk beschikken? Hieronder leest u hierover meer.

 

Waarderingskamer

De Waarderingskamer is het landelijke controleorgaan voor gemeenten en samenwerkingen die controleert of de Wet waardering onroerende zaken, ook wel de Wet WOZ genoemd, goed uitgevoerd wordt. Het is belangrijk dat iedere belastingbetaler kan vertrouwen op een eerlijke WOZ taxatie; de kwaliteit van de taxatie is dan ook erg belangrijk. Twijfelt de Waarderingskamer aan de kwaliteit van de WOZ taxaties binnen een gemeente dan kunnen zij de gemeente een halt toe roepen. Dit is in het verleden eerder gebeurd waardoor het verzenden van de beschikkingen werd tegengehouden. De beschikkingsdatum wordt dan voor een bepaalde periode opgeschoven zodat de gemeente of de samenwerking de kwaliteit van hun taxaties kan herstellen. Gelukkig komt dit maar zelden voor en beschikken de meeste gemeenten en samenwerkingen gewoon op de geplande datum in de eerste 8 weken van het jaar. Wanneer de beschikkingsdatum van uw gemeente precies is, kunt u terugvinden op www.waarderingskamer.nl.

 

Financiële spreiding

Gemeenten kunnen ook zelf beslissen om de beschikkingen binnen de gemeente met verschillende dagtekeningen te verspreiden. Dit kan als reden hebben dat ze de niet-woningen en de woningen afzonderlijk van elkaar behandelen. In dat geval worden de beschikkingen van de niet-woningen, denk hierbij aan bedrijfspanden, zorginstellingen etc. vaak eerder verzonden dan de woningen. Hierdoor creëert de gemeente financiële spreiding. Bedrijven dienen namelijk de betalingen in een keer te voldoen. Daarnaast liggen deze bedragen meestal fors hoger dan die van particuliere burgers. Particulieren kunnen de belasting in de meeste gemeenten in acht periodes betalen. Doordat de gemeente de beschikkingen met verschillende dagtekeningen verstuurd, komen ze op deze manier niet in de knoei met de kasstromen en hebben zij nagenoeg het hele jaar door inkomsten.

 

Uitzonderingsgeval

Naast de Waarderingskamer en de financiële spreiding kan een afwijkende dagtekening ook voorkomen bij uitzonderlijke gevallen. Het kan voorkomen dat gemeenten zelf enkele zaken goed in heroverweging willen nemen alvorens zij de waarde vaststellen en de beschikking versturen. Dit kan zijn doordat er in een voorgaand belastingjaar bezwaar is gemaakt of wegens de complexiteit van een object.

Voorbeeld: als door Previcus een beroepsprocedure is gestart in 2017 dan mag de gemeente de beschikking van 2018 verlaat verzenden om te wachten op de uitspraak van de rechtbank.

 

WOZ bezwaar maken?

Ondanks de controle van de waarderingskamer blijft het belangrijk om uw WOZ waarde grondig te controleren. De WOZ taxatie door gemeenten blijft een automatisch proces, waar fouten makkelijk insluipen. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde door uw gemeente of samenwerking. Wij maken kosteloos WOZ bezwaar voor u.