Vastgoedbeleggers met nieuwbouw

Nieuwbouw

Wanneer u betrokken bent bij de ontwikkeling van een nieuwbouwproject of transitie met woningbouw, is het van belang om tijdig over juiste WOZ-waarden te beschikken. Heeft u deze WOZ-waarden niet tijdig ontvangen, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Mogelijkheid 1: u heeft voor iedere woning een WOZ-waarde ontvangen maar is deze WOZ- waarde wel correct?

De hoogte van de huur wordt in eerste instantie bepaald door het aantal punten uit het woningwaarderingsstelsel. Hier wordt bepaald of u de woning moet verhuren in de sociale sector of dat de woning qua huurprijs in de vrije sector valt.
Bij het bepalen van de huur wordt er naar verschillende elementen gekeken. Naast de oppervlakte en het energielabel is de WOZ-waarde van groot belang. Het aandeel van de WOZ-waarde in de WWS punten is gemaximeerd op 33 %.
Een te lage WOZ-waarde kan er voor zorgen dat de woning niet voldoende punten heeft en daardoor in de sociale huursector valt wat wellicht voor u niet wenselijk is.

Door in overleg te gaan met de gemeente streven wij naar de meest gunstige WOZ-waarde. Hierdoor kunnen de WWS-punten bijgesteld worden en daarmee dus ook de huur

Mogelijkheid 2: Nog niet iedere woning heeft een eigen WOZ-waarde.

Het kan voor komen dat de gemeente nog niet voor iedere woning een aparte WOZ-waarde heeft bepaald. Bij het verhuren van een nieuwbouwproject zonder WOZ-waarde bestaat er een groot risico dat huurders met succes bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie tegen de hoogte van de huurprijs. Als er geen WOZ-waarde bekend is dient er gerekend te worden met een fictieve WOZ-waarde van €61.198,-. Vanzelfsprekend zal met deze WOZ-waarde niet het gewenste aantal punten bereikt worden.

Doordat wij goed contact hebben met de juiste personen bij de alle gemeenten in Nederland kunnen wij snel en doelgericht ervoor zorgen dat u tijdig de juiste WOZ-waarden ontvangt.

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend over deze werkwijze, waardoor u kunt beoordelen of bovenstaand ook voor uw project interessant kan zijn.