Nieuwbouw zonder WOZ

Nieuwbouw huurwoningen zonder WOZ waarden

Het komt regelmatig voor dat bij op te leveren nieuwbouwwoningen de WOZ waarden ontbreken. Dit komt doordat gemeenten vaak grote achterstanden hebben bij het bepalen van WOZ waarden voor nieuwbouwprojecten. Ook bij transformatie is hier sprake van, immers wanneer een pand bijvoorbeeld gesplitst wordt, zullen er nieuwe WOZ waarden moeten komen.

De verhuurder loopt risico wanneer er nog geen WOZ waarden zijn. Zonder WOZ waarden kunnen er geen juiste WWS punten vastgesteld worden. Er dient dan uitgegaan te worden van een WOZ waarde van € 71.602. Met een te lage WOZ waarde, ontvangt u minder huurkomsten dan u zou mogen vragen. Onnodig, want met behulp van een WOZ taxateur kunt u deze risico’s in kaart brengen en problemen voorkomen.

 

 

Boete te hoge huur bij reguleringsplannen Hugo de Jonge

In de reguleringsplannen met betrekking tot het woningwaarderingsstelsel is opgenomen dat een te hoog vastgestelde huurwaarde kan resulteren in een boete. De hoogte van deze boete kan oplopen tot maximaal € 90.000. Wilt u meer lezen over de consequenties van de reguleringsplannen van Hugo de Jonge? Lees dan de blog ‘WWS-punten worden belangrijk’. Naast het risico dat u als verhuurder loopt met betrekking tot het uitgaan van een te lage WOZ waarde van € 71.602, loopt u dus ook de kans beboet te worden.

Zo vroeg mogelijk aan de slag

Wanneer u de eerder genoemde risico’s wilt voorkomen, kunt u het beste in een vroeg stadium van de bouw een WOZ taxateur inschakelen. Dit kan zodra het huisnummerbesluit bekend is, maar kan ook in een later stadium. Zelfs wanneer de eerste huurders hun sleutels ontvangen is het nog mogelijk om de WOZ waarden voortijdig te laten bepalen. Het vroegtijdig vaststellen brengt meerdere voordelen met zich mee. Naast het feit dat het u zekerheid geeft over de WOZ waarden die in de toekomst zullen worden opgelegd, zijn het ook de voor u meest gunstige WOZ waarden. Met deze WOZ waarden kunt u uw financiële prognoses vaststellen met betrouwbare data. Daarnaast vermindert u de administratieve druk doordat de WOZ waarden niet meer achteraf gemuteerd hoeven te worden.

Vooroverleg tussen uw WOZ taxateur en gemeente

Nadat in overleg met de opdrachtgever is bepaald wat de meest gunstige WOZ waarden zijn, worden deze WOZ waarden besproken met de gemeente in een vooroverleg. De gemeente bepaalt namelijk de WOZ waarde. In de blog ‘Totstandkoming WOZ-waarde woningen bij nieuwbouwprojecten’ leest u meer over de wijze waarop zij dat normaliter doen (https://www.previcus.nl/nieuws/totstandkoming-woz-waarde-woningen-bij-nieuwbouwprojecten/).

De WOZ- taxateur van Previcus Vastgoed berekent de WOZ waarden voor het jaar van oplevering, alsmede de waarde in het economisch verkeer. Zo weet u precies wat de financiële consequenties voor uw portefeuille zijn met betrekking tot de WOZ waarde.

Bij implementatie van de reguleringsplannen van Hugo de Jonge bent u verplicht uw zaken omtrent de WOZ waarden en het woningwaarderingsstelsel op orde te hebben.

Contact

Wilt u dit bewerkstelligen, meer inzicht in uw vastgoedportefeuille verkrijgen en daarnaast administratief ontzorgd worden? Neem geheel vrijblijvend contact op met Nicole Moors of Mijke Peters.

T.0485 – 574 444

Contact