NEN 2580 meting

De NEN 2580 is de Nederlandse Norm voor het vaststellen van de afmetingen van gebouwen en beschrijft verschillende categorieën van ruimten. In de praktijk worden vooral twee termen gehanteerd: ‘Gebruiksoppervlakte’ voor woningbouw en ‘Verhuurbaar vloeroppervlakte’ voor utiliteitsbouw.

Verplicht volgens de NEN 2580-normen meten

Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht om de WOZ-waarden te bepalen op basis van de NEN 2580 norm. Woningcorporaties moeten per 31 december 2023 ook verplicht hun vastgoed waarderen op basis van deze norm. Dit zorgt voor een uniforme en transparante waardering met gestandaardiseerde basisinformatie en vergelijkbare gegevens.

Verkoop en verhuur

Wanneer een vastgoedeigenaar besluit om te gaan verkopen of verhuren, is het wettelijk verplicht om NEN 2580 meetrapportages te hebben. Deze meetrapportages spelen daarnaast een rol bij het vaststellen of herzien van de huurprijs.

Meten = weten

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij het behalen van uw doelen.

Cover voor Meten = weten