Antonio Garcia Alanis

Antonio Garcia Alanis

Geschreven artikelen

Cover voor Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor de gemeente de vergoeding voor Previcus in 2024 direct op uw rekening moet overmaken. Deze vergoeding voor

Cover voor Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Bij niet-woningen, oftewel bedrijfspanden, is het afhankelijk van het type vastgoed en hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij bedrijfspanden wordt de w

Cover voor Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare gebouwen. De gemeente moet daarbij rekening houden met

Cover voor WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Om de waarde van een gebouw te bepalen, moet eerst duidelijk zijn welke panden bij de taxatie moeten worden meegenomen. Dit noemen we "afbakenen". De

Cover voor Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

De waarde van een gebouw op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van het volgende jaar. Die waar

Cover voor Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Het is vrij verbazingwekkend dat een gemeente in veel gevallen geen taxatiegegevens met een belastingplichtige deelt, wanneer men zelfstandig een WOZ

Cover voor OZB bedrijfspand verlagen

OZB bedrijfspand verlagen

Wilt u de OZB van uw bedrijfspand verlagen? Previcus dient een bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ-waarde voor uw bedrijfspand in wanneer we een ver

Cover voor Leegstand kantoren door thuiswerken

Leegstand kantoren door thuiswerken

Door de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar werd het thuiswerken een feit. Maar ook nu de coronamaatregelen afgeschaft zijn, blijft het thuiswer

Cover voor Verdubbeling verwacht van aantal bezwaren op WOZ-beschikking

Verdubbeling verwacht van aantal bezwaren op WOZ-beschikking

Ondernemers stuk kritischer op uitgaven door coronacrisis Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In de

Cover voor WOZ taxaties bij splitsing woning in Amsterdam

WOZ taxaties bij splitsing woning in Amsterdam

Heeft u een woning die u graag zou willen splitsen in meerdere woningen? Dan heeft u in de gemeente Amsterdam te maken met de splitsing van erfpachtr

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ