WOZ bezwaar zakelijk

Schakel onze experts in om de WOZ-waarde te laten controleren en de WOZ-bezwaarprocedure voor uw zakelijk vastgoed uit te voeren. De hoogte van de belastingen die uw bedrijf moet betalen, hangt af van de WOZ-waarde die de gemeente vaststelt voor uw pand(en). De methoden die gemeenten gebruiken, zijn vaak niet toereikend voor de complexe aard van het taxeren van zakelijk en maatschappelijk vastgoed of bedrijfspanden. Na ontvangst van de WOZ-beschikking heeft u maximaal 6 weken om bezwaar te maken.

De impact van de WOZ-waarde op belastingen

Door ervoor te zorgen dat uw WOZ-waarde passend is, kunt u besparingen realiseren en uw financiële lasten verminderen. Het verlagen van de WOZ-waarde van uw zakelijk vastgoed levert aanzienlijke voordelen op als het gaat om belastingen. Wees u ervan bewust dat zowel eigenaar als huurder bezwaar kunnen maken. De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende belastingen. Een verlaging van de WOZ-waarde heeft invloed op de volgende belastingen:

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Watersysteemheffing
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erf- en Schenkbelasting
Cover voor

Deze klanten gingen u voor

Zakelijk WOZ-bezwaar

Het ervaren team van Previcus heeft al miljoenen euro’s aan onterechte belastingheffingen bespaard voor onze gewaardeerde klanten. En we zijn er klaar voor om hetzelfde voor u te doen! Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek of offerte aan en ontdek hoe wij uw belastingen kunnen optimaliseren, zorgen voor de juiste data in uw systemen en uw financiële resultaten helpen verbeteren. Wij kunnen voor u WOZ-bezwaar maken.

Cover voor Zakelijk WOZ-bezwaar

Het belang van een juiste WOZ-waarde

Een bijkomend voordeel van het kritisch bekijken hoe de WOZ-waarde is vastgesteld, is dat u hiermee de vastgoeddata van uw organisatie optimaliseert. Door de WOZ-waarde te controleren, heeft u altijd een correcte WOZ-waarde in de boeken. Hierdoor kan uw financiële afdeling een stuk nauwkeuriger te werk gaan en betere rapportages leveren.

Cover voor