Vooroverleg met gemeente over WOZ-waarden

Wij kunnen voor u met de gemeente in vooroverleg treden, voordat u de WOZ-beschikking ontvangt. Een goede relatie met uw gemeente vinden wij belangrijk. Door in vooroverleg te gaan voorkomt u een lange bezwaarprocedure en blijft de goede verstandhouding met de gemeente intact. Wilt u graag weten of de WOZ-waarde van uw organisatie reëel is en u niet te veel belasting betaalt?

Vooroverleg met gemeente

Samen met de gemeente streven we naar een passende en marktconforme waardering van de WOZ-waarden. Door samen te werken ontstaat er een eerlijke oplossing waar iedereen tevreden mee is. Zo houden we altijd oog voor de menselijke kant en zorgen we ervoor dat de relatie tussen opdrachtgever en gemeente positief blijft.

Tegen het einde van het jaar worden de nieuwe concept WOZ-waarden vastgesteld voor het komende belastingjaar. Dit is het uitgelezen moment om in overleg te treden met de gemeente.

De voordelen van het vooroverleg

  • Op tijd ontvangen van correcte WOZ-waarden
  • Onderhouden van een goede relatie met de gemeente
  • Geen onnodige bezwaarprocedures
  • Voorkomen van te veel belasting over onroerende zaken
Cover voor

Wanneer in vooroverleg?

In verschillende situaties kan vooroverleg interessant voor u zijn:

  • Wanneer uw vastgoed een hoge WOZ-waarde heeft. Een hoge WOZ-waarde zorgt voor complexere taxaties. Dit is een reden voor de gemeente om het vooroverleg te starten. In de regel gaan we dan samen met de gemeente dieper in op de materie.  Het gaat hier om verschillende soorten vastgoed. U kunt denken aan distributiecentra, logistieke centra, pretparken en ziekenhuizen.
  • Wanneer u een grote portefeuille heeft in een gemeente of samenwerkingsverband. Groot is een ruim begrip en er geldt geen minimum voor. Het is per gemeente verschillend hoe er naar de grootte van de vastgoedportefeuille gekeken wordt.
  • Bent u een vastgoedbelegger met een grote woningportefeuille binnen één gemeente? Dan is het voor u interessant om in vooroverleg te gaan. Dit geldt voor u maar ook voor de gemeente. Het indienen van losse bezwaren per pand kost de gemeente veel tijd. Het vooroverleg zorgt ervoor dat de WOZ-waarden in een paar gesprekken worden afgestemd. U hoeft dan niet tijdens het jaar meerdere keren uw vastgoeddata te muteren als de uitspraken binnendruppelen tijdens de bezwaarprocedure. U weet aan het begin van het jaar wat de juiste WOZ-waarden zijn.
  • Bent u eigenaar van een (winkel)keten en heeft u meerdere panden binnen een samenwerkingsverband? Dan is het voor u interessant om in vooroverleg te gaan. De belastingen worden namelijk via een samenwerkingsverband geregeld en niet per gemeente.
Cover voor

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Weten wat wij voor u kunnen betekenen wanneer we namens u in vooroverleg gaan met de gemeente? Vraag dan nu een adviesgesprek aan en krijg inzicht in onze expertise en hoe we u kunnen ondersteunen bij uw WOZ-vraagstukken.

Cover voor Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan