Direct bezwaar maken

Eigenwoningforfait berekenen?

Wat is het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde van de woning dat bij het inkomen moet worden opgeteld. Dit wordt gezien als een vergoeding voor het woongenot in je eigen huis. Waarom zou je denken? De belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als een bron van inkomsten.

De gemeente is verplicht jaarlijks de WOZ waarde van alle woningen en bedrijfspanden opnieuw vast te stellen. Omdat de WOZ waarde als grondslag voor allerlei soorten belastingen geldt, is het belangrijk deze waarde grondig te controleren. Een lagere WOZ waarde resulteert in onder meer een lagere aanslag inkomstenbelasting, Onroerendezaakbelasting – OZB, waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Je eigenwoningforfait berekenen?

Gemeenten gaan regelmatig de mist in bij het vaststellen van de WOZ waarde. Volgens de Waarderingskamer gebeurt dit zelfs in 40% van de gevallen. Previcus neemt de WOZ waarde van jouw woning daarom graag eens onder de loep, om te voorkomen dat jouw eigenwoningforfait te hoog is en je teveel belasting betaalt.

 

Besparing op uw WOZ aanslag

Laat je WOZ waarde gratis controleren

Het laten controleren van je WOZ waarde en WOZ bezwaar maken is geheel gratis. Indien de gemeente het WOZ bezwaar gegrond verklaart, zijn zij verplicht de kosten van de procedure te betalen. Wordt het bezwaar niet toegekend, vinden wij dat ons risico. Het kost u dus helemaal niets!