Woonzorgcomplex

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een ziekenhuis in Groningen. 

Afbeelding voor Woonzorgcomplex

Verlaging WOZ-waarde van 26%

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een ziekenhuis in Groningen. De WOZ waarde is na bezwaar 26% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€85 KBeschikte waarde
€70 KNieuwe waarde
€15 KVerlaging WOZ-waarde
€128.450,91Totale netto besparing

Het bezwaar

Een aantal factoren hebben een rol gespeeld bij het verlagen van de WOZ-waarde van dit object:  

  • De gemeente heeft geen rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:219). In dit arrest is de stelling bevestigd dat ook bij het onderhavige object sprake is van de werktuigenvrijstelling. Door de juiste toepassing van deze werktuigenvrijstelling dient gemeente bruto vervangingswaarde voor installaties met 40% te verminderen. 
  • De gemeente heeft de fout gemaakt om voor sommige investeringen twee keer BTW te vragen. Deze fout is gemaakt bij de ruwbouw, afbouw en de installaties. 
  • Het ziekenhuis is in Groningen gelegen en bevindt zich in een aardbevingsgebied. Om die reden is de NAM verplicht bij te dragen in de bouwkosten voor het aardbevingsbestendig maken van de locatie. De gemeente telde de bijdrage van de NAM op bij de bruto vervangingswaarde van het ziekenhuis. Dat deed de gemeente onterecht.  
  • Er moet rekening worden gehouden met geldende subsidies en investeringsfaciliteiten, die op grond van verplichtingen vanuit de overheid of andere daartoe getroffenen regelingen worden verstrekt aan ieder die een dergelijk object tot stand brengt.  
  • De berekening van de kengetallen zijn niet gedaan op basis van “Taxatiewijzer Ziekenhuizen”  waardoor er een andere archetype is gebruikt. Nadat onze taxateurs een herberekening deden op basis van de taxatiewijzer en het gebruik van het juiste archetype, kwam de WOZ-waarde lager uit. 

Samenwerking met de gemeente 

De WOZ-waarde van de 2 opvolgende jaren, waren nog niet vastgesteld. In overleg met de klant, de gemeente en Previcus hebben de drie partijen de verdere samenwerking opgezocht. Tijdens de behandeling van het dossier hebben we samen met de klant en de gemeente de WOZ-waarde van de 2 volgende jaren vastgesteld. Hierdoor konden geen misverstanden ontstaan en de WOZ-waarde berekend worden op de juiste kengetallen.  

 Resultaat 

Het ziekenhuis is eigenaar én gebruiker van het pand. Dit zorgt ervoor dat het ziekenhuis het gebruikersdeel en het eigenaarsdeel van de OZB terugkrijgt. Dit zorgt voor een totale netto-besparing van € 128.450,91 op basis van het in behandeling genomen belastingjaar. De WOZ-waarden van de 2 opvolgende jaren zijn ook al afgestemd. Het ziekenhuis is er hierdoor zeker van dat ze de komende 2 jaren niet teveel belasting betaalt. Naast teruggave van de OZB, ontvangt het ziekenhuis ook een restitutie van alle belastingen waar de WOZ-waarde als grondslag voor wordt gebruikt. 

Cover voor

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ