Windpark

In 2022 heeft Previcus een besparing van meer dan 40% kunnen realiseren voor een windparkeigenaar. Door middel van een compromis met de gemeente heeft de casus niet voor de rechtbank hoeven komen.

Afbeelding voor Windpark

Besparing van €1.526,74

In 2022 heeft Previcus een besparing van meer dan 40% kunnen realiseren voor een windparkeigenaar. Door middel van een compromis met de gemeente heeft de casus niet voor de rechtbank hoeven komen. Op basis van ons beroepschrift en taxatierapport zag de taxateur van de gemeente dat de waarde van €761.000,- te hoog was vastgesteld en werd deze verlaagd naar €455.000,-. Een verschil in waarde van €306.000,-. De netto besparing bedraagt uiteindelijk €1.526,74

Vanwege de grote besparing zijn wij een ambtshalve verminderingsprocedure gestart. Wij hebben hiermee de gemeente verzocht om de waarden van de afgelopen 5 jaren te toetsen, omdat het aannemelijk is dat de fout ook in voorgaande jaren is gemaakt.

Mijn naam is Ramin Nessar en in deze casus laat ik u zien hoe we de besparing voor deze klant hebben gerealiseerd. Wilt u graag een persoonlijke toelichting? Laat uw gegevens onderaan deze pagina achter en ik neem contact met u op.

Cover voor
€761.000De beschikte waarde
€455.000Nieuwe waarde
40%Verlaging WOZ-waarde
€1.526,74Netto besparing belasting

Het bezwaar

De eigenaar van dit windpark heeft in 2022 zelf een bezwaar ingediend tegen de hoogte van de WOZ-waard. Dit heeft tot geen resultaat gezorgd: het bezwaar werd door de gemeente ongegrond verklaard en zij handhaafde de waarde.

Na ontvangst van de uitspraak heeft belanghebbende contact opgenomen met ons kantoor. Volgens belanghebbende was de waarde alsnog aan de hoge kant en vroeg de eigenaar zich af of wij hem hierin zouden kunnen ondersteunen. De mogelijkheid bestaat namelijk om zelfstandig een WOZ-bezwaar te voeren en deze tussentijds aan een derde partij over te dragen, of om de beroepsprocedure door een externe partij te laten voeren wanneer de uitspraak van het bezwaar niet onder is dan 6 weken. De uitspraak viel nog binnen deze termijn. Namens belanghebbende hebben wij een beroepsschrift ingediend.

Cover voor
Cover voor

Het beroep

Onze taxateur zag verschillende zaken. Zo heeft onze taxateur geconstateerd dat de gemeente onvoldoende informatie gaf om de vastgestelde waarde te kunnen controleren. Het betreft een incourant object: essentiële waardebepalende factoren waren niet aangegeven en onvoldoende onderbouwd.

In 2020 zijn wij voor een andere klant naar de Hoge Raad gestapt. N.a.v. deze procedure hebben wij jurisprudentie gecreëerd welke ook van toepassing was bij het Windpark. Automatisch verlengde levensduren vinden geen steun in het recente Hoge Raadarrest (ECLI:NL:HR:2020:169). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat geen steun is te vinden voor de opvatting dat de restwaarde van een onroerende zaak niet kan worden bereikt zolang dat object nog in gebruik is bij de eigenaar/gebruiker en dezelfde functie als daarvoor vervult. Derhalve dienden de windmolens gewaardeerd te worden op de restwaarde.

Tevens constateerde onze taxateur dat de gemeente teveel grond betrekt in de waardering. Om ons beroepschrift nog beter te onderbouwen heeft een van onze taxateurs een taxatierapport opgesteld en met de gemeente en rechtbank gedeeld.

Bovenstaand heeft ervoor gezorgd dat we door middel van een compromis met de gemeente eruit zijn gekomen en de casus niet voor de rechtbank heeft hoeven te komen. Op basis van ons beroepschrift en taxatierapport zag de taxateur van de gemeente dat de waarde van € 761.000,- te hoog was vastgesteld en werd deze verlaagd naar € 455.000,-. Een verschil in waarde van € 306.000,-.

Bovenstaand heeft ervoor gezorgd dat we door middel van een compromis met de gemeente eruit zijn gekomen en de casus niet voor de rechtbank heeft hoeven te komen. Op basis van ons beroepschrift en taxatierapport zag de taxateur van de gemeente dat de waarde van € 761.000,- te hoog was vastgesteld en werd deze verlaagd naar € 455.000,-. Een verschil in waarde van € 306.000,-.

Omdat de waarde met meer dan 20% is verlaagd, bestaat de mogelijkheid om een ambtshalve verminderingsprocedure te starten. Met deze procedure kan men de gemeente verzoeken om de waarden van de 5 voorgaande jaren te toetsen. De fout is tenslotte dusdanig groot dat het aannemelijk is dat de fout ook in voorgaande jaren is gemaakt. Met deze procedure proberen wij een grotere besparing voor belanghebbende te realiseren. Deze procedure zijn wij gestart en momenteel zijn wij nog in afwachting van de reactie van de gemeente.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ